Články s tagom LED reflektory


Ako čítať označovanie na výrobkoch určených do výbušného prostredia

Čo je ATEX? ATEX je skratka pre "ATmosphères EXplosibles" (výbušné prostredie). Pojem ATEX sa tiež používa v smernici Európskej únie,ktorá sa týka zariadení a prístrojov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Výbušná atmosféra môže obsahovať horľavé plyny, hmlu, výpary alebo …

Prípadová štúdia – LED osvetlenie areálu Cargo-partner

Pôvodné riešenie osvetlenia Zákazník využíval na osvetlenie svojho areálu 40 ks výbojkových reflektorov 400 W. Počas roka svietil priemerne 7 dní v týždni, 11 hodín denne. Spotreba elektrickej energie tejto sústavy bola približne 67 200 kWh ročne. Pri cene 0,115 eur/kWh mal zákazník nasledov…

Prípadová štúdia - LED osvetlenie bigboardov

Pôvodné riešenie osvetlenia Zákazník využíval na osvetlenie reklamných plôch 248 ks výbojkových reflektorov 250 W. Po zarátaní predradníkov bol celkový príkon každého svietidla 270 W. Spolu teda 248 x 270 W = 66 960 W. Celoročne priemerne svietil 7 dní v týždni po 11 hodín. V priebehu roka t…


Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×