Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

FREYA Slovakia s. r. o. 
Družstevná 345
913 21 Trenčianska Turná
Slovenská republika

E-mail: led@freyaled.com
Tel: (+421) 32 286 14 84
Mobil: (+421) 910 270 599

Fakturačné údaje a bankové spojenie

FREYA Slovakia s.r.o.
913 21 Trenčianska Turná 134
Slovenská republika

IČO:  45 399 816
DIČ 2022 961 655
IČ-DPH:  SK2022 961 655

Číslo účtu: 4016563164/7500
IBAN: SK6975000000004016563164
BIC: CEKOSKBX 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 22565/R.

Kontaktné osoby

Tomáš Krúžek
Tomáš Krúžek

obchodno-technický špecialista

(+421) 910 270 599

Katarína Bečárová
Katarína Bečárová

asistent

(+421) 948 773 885

Andrej Bečár
Andrej Bečár

asistent

(+421) 940 628 638

Michal Chochlík
Michal Chochlík

konateľ

(+421) 904 404 016

Lucia Chochlíková
Lucia Chochlíková

konateľ