Individuálny prístup od návrhu až po realizáciu.

V spoločnosti FREYA Slovakia kladieme dôraz na individuálnu orientáciu na zákazníka. Náš zákazník pre nás nie je faktúra, číslo objednávky ani balík peňazí. Je to človek, ktorý hľadá riešenie pretrvávajúceho problému a požaduje zmenu súčasného stavu k lepšiemu.

Pri každom projekte sa snažíme nájsť tú najvýhodnejšiu alternatívu: zabezpečiť rýchlu návratnosť jednorazovej investície, dlhodobú výraznú úsporu nákladov a vysokú kvalitu osvetlenia.

Služby

Po obhliadke pre vás vypracujeme svetelno-technický návrh v celosvetovo uznávanom a používanom programe DIALux, ktorý ponúka realistické vizualizácie svetelných riešení.

Viac

Efektívny systém riadenia osvetlenia spočíva vo výbere správnych riadiacich prvkov a ich optimálnom rozmiestnení.

Viac

Postaráme sa o kompletnú výmenu svietidiel v interiéri aj v exteriéri vrátane demontáže starých svietidiel a montáže nového riešenia. 

Viac

Postaráme sa o kompletnú výmenu svietidiel v interiéri aj v exteriéri vrátane demontáže starých svietidiel a montáže nového riešenia. 

Viac

Zabezpečíme odbornú obhliadku a skúšku osvetľovacej sústavy na základe platných noriem a právnych predpisov.

Viac

Posúdime súčasný stav osvetlenia a navrhneme opatrenia na zníženie jeho energetickej náročnosti.

Viac

Poskytujeme pred a porealizačné meranie svetlotechnických parametrov certifikovaným prístrojom.

Viac