Blog


Terapia svetlom pre pacientov trpiacich bipolárnou poruchou

Cirkadiánne osvetlenie pomáha pacientom s bipolárnou poruchou Cirkadiánne osvetlenie, tiež známe ako osvetlenie zamerané na človeka (z angl. human-centric lighting), je rozvíjajúcou sa oblasťou využívanou najmä v komerčnom prostredí, no čoraz viac sa využíva aj v zdravotníckych zariadeniach.…

Ovládanie vývojových fáz rastlín vďaka LED osvetleniu

Keď prirodzené slnečné svetlo nestačí Svetlo má významný vplyv na rast rastlín a vo výraznej miere ovplyvňuje intenzitu látkovej premeny v rastlinných organizmoch. Zatiaľ čo slnečné žiarenie obsahuje celé farebné spektrum, LED zdroj sa dá regulovať tak, aby stimuloval rôzne fotoreceptory v r…

Svetelné znečistenie a potláčanie produkcie melatonínu u zvierat

Umelé nočné osvetlenie zásadne mení prirodzené svetelné prostredie Prechodom na nové efektívne svetelné technológie používanie umelého osvetlenia na celom svete exponenciálne rastie. Umelé nočné osvetlenie a následné svetelné znečistenie však môže mať na svedomí nechcené fyziologické následk…

Ako čítať označovanie na výrobkoch určených do výbušného prostredia

Čo je ATEX? ATEX je skratka pre "ATmosphères EXplosibles" (výbušné prostredie). Pojem ATEX sa tiež používa v smernici Európskej únie,ktorá sa týka zariadení a prístrojov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Výbušná atmosféra môže obsahovať horľavé plyny, hmlu, výpary alebo …

Stanú sa LED trubice minulosťou?

„Dosvietilo“ už LED trubiciam? Od svojho uvedenia na trh prešli LED trubice výraznou zmenou, hlavne v dosahovaní vyššieho merného výkonu, možnosti pripojenia na rôzne typy konvenčných svietidiel, odstránení problémov s blikaním, ponuke rôznych optík a podobne. Používateľ LED trubíc by mal za…


Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×