Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

17. februára 2023

Sklady

Správne osvetlenie skladu je dôležité pre jeho funkčnosť a bezpečnosť. Vhodne zvolené osvetlenie zabezpečuje dostatočnú viditeľnosť, umožňuje zamestnancom bezpečne manipulovať s tovarom, znižuje riziko možných úrazov a pomáha zvyšovať produktivitu.

Návrh osvetľovacej sústavy vytvárame presne na mieru potrebám konkrétneho priestoru (veľkosť skladovej haly, otvorený sklad vs. sklad s regálmi, umiestnenie pracovných stanovísk, stupeň odrazivosti jednotlivých povrchov…).

Intenzita osvetlenia skladu musí byť optimálna – skladové priestory vyžadujú dostatočné množstvo svetla na to, aby mohli pracovníci vykonávať svoje úlohy bezpečne a efektívne. Okrem intenzity je dôležitá aj rovnomernosť osvetlenia skladovej haly. Rovnomerné osvetlenie zabezpečuje dobrú viditeľnosť tovaru a minimalizuje tiene a tmavé oblasti.

Podstatné je aj hodnoverné zobrazovanie farieb. Pri triedení či vyhľadávaní tovaru v sklade vie osvetlenie s verným zobrazením farieb značne uľahčiť prácu. Netreba zabúdať aj na možnosť riadenia osvetlenia v sklade (použitie pohybových senzorov či automatického stmievania), ktoré dokáže priniesť nemalé úspory.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com