Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

17. februára 2023

Parkoviská

Primárnou funkciou osvetlenia parkovísk je zabezpečiť pohodlné a bezpečné parkovanie a pohyb chodcov po parkovisku. Správne osvetlenie znižuje riziko nebezpečných situácií a kolízií.

Rovnomerné osvetlenie s optimálnou intenzitou umožňuje vodičovi mať na parkovisku dostatočný výhľad. Vďaka tomu sa dokáže jednoducho a pohodlne v priestore parkoviska orientovať, čím sa minimalizuje riziko nehôd. Svietidlá nesmú pri parkovaní, vychádzaní z parkovacieho miesta alebo pohybe po parkovisku oslňovať. Osvetľovacia sústava navrhnutá pre vonkajšie parkovisko musí zaistiť rovnomerné osvetlenie väčšej plochy. Takéto osvetlenie dokážeme zabezpečiť vďaka správnemu rozmiestneniu svetelných zdrojov, optimálnej výške ich umiestnenia, vhodnému uhlu vyžarovania a správnej intenzite svetla. Na parkovisku nesmú vznikať žiadne tmavé miesta a prílišné kontrasty.

Dizajn svietidiel by mal rešpektovať štýl okolitého prostredia a vhodne dotvárať celkový vzhľad. Parkovisko pri historickom centre mesta môže mať osvetlenie s klasickým alebo elegantným dizajnom, naproti tomu osvetlenie pred hypermarketom môže byť moderné a funkčné. Riadenie osvetlenia dokáže prispôsobovať osvetlenie na základe aktuálnych podmienok a priniesť vám dodatočné úspory.

Verejné osvetlenie môže prinášať okrem funkcie osvetlenia aj ďalšie výhody a inovácie – koncept SMART CITY. Verejné priestory (ulice, parky, parkoviská, ihriská…) tak vytvárajú prepojenejší a inteligentnejší systém. Na parkoviskách sa ku príkladu môže stmievať osvetlenie po otváracích hodinách, stožiare môžu slúžiť na nabíjanie elektromobilov, prípadne posielať informáciu zo senzorov umiestnených na jednotlivých parkovacích miestach (obsadenosť parkovacích miest).

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com