Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

9. júla 2023

Priechody pre chodcov

Osvetlenie priechodov pre chodcov je dôležité z hľadiska bezpečnosti chodcov a ich pohodlného prechádzania cez cestu. Správne osvetlenie zabezpečuje optimálnu viditeľnosť, čo znižuje riziko dopravných nehôd, najmä za zhoršených svetelných podmienok.

Priechody pre chodcov predstavujú rizikové úseky cestných komunikácií. Mali by byť preto dostatočne osvetlené – úlohou takéhoto osvetlenia je primäť vodičov spozornieť, upozorniť ich na prítomnosť chodcov a minimalizovať riziko nehôd. Pre okolia škôl, škôlok, parkovísk, obchodných zón a iných oblastí s vysokým pohybom chodcov sú osvetlené priechody pre chodcov nevyhnutnosťou.

Chodci musia byť dobre viditeľní, po zotmení aj za zhoršenej viditeľnosti. Svietidlá by mali byť umiestnené tak, aby boli čo najbližšie k samotnému priechodu a nezakrývali ich stromy alebo iné prekážky. Vizuálne odlíšenie od okolitého prostredia môžeme dosiahnuť použitím vyššej intenzity osvetlenia a taktiež farby svetla odlišnej od farby verejného osvetlenia.

Pri návrhu osvetlenia priechodov pre chodcov je dôležité brať do úvahy aj množstvo spotrebovanej energie. LED svietidlá predstavujú efektívne riešenie s dlhou životnosťou, ktoré dokáže výrazne znížiť náklady na údržbu a prevádzku osvetlenia. Navyše, systémy inteligentného osvetlenia umožňujú prispôsobiť osvetlenie na základe aktuálnych podmienok a potrieb chodcov. Riadenie osvetlenia vám dokáže zabezpečiť dodatočné úspory nákladov.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com