Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

23. júna 2015

Bezpečnosť v mestách – ako môže prispieť verejné osvetlenie? (1. časť)

LED vs. bezpečné mestá a obce

LED verejné osvetlenie je veľmi perspektívnou oblasťou. Nízka spotreba, dlhá životnosť, bezúdržbovosť či moderný dizajn sú jej hlavné charakteristiky. V otázke kvality LED technológií ako takých sa však názory rozchádzajú. Čo to znamená pre obce či mestá, ktoré premýšľajú o výmene starých sústav verejného osvetlenia za nové? Prinášame vám prehľad najdôležitejších aspektov týkajúcich sa bezpečnosti LED verejného osvetlenia – vďaka nemu si budete vedieť vybrať pre svoju obec či mesto to najvhodnejšie a najefektívnejšie osvetlenie.

Verejné osvetlenie hrá významnú rolu v bezpečnosti našich ulíc a verejných priestranstiev (ciest, cyklotrás, parkov, obytných zón…). Pri pomyslení na verejné osvetlenie a bezpečnosť v meste si mnohí z nás predstavia svietidlá s dobrou svietivosťou. To však zďaleka nie je všetko. Pozrime sa, ktoré aspekty verejného osvetlenia sú pre posúdenie jeho bezpečnosti zásadné.

Efektívne osvetlenie

Základom je vhodne zvolené a správne rozmiestnené osvetlenie. Voľba správneho osvetlenia (svietidiel určených priamo pre daný účel) znamená pre obec či mesto zníženie nákladov a zmenšenie svetelného znečistenia. Slovné spojenie „správne osvetlenie“ okrem iného zahŕňa aj vhodne zvolenú intenzitu osvetlenia, jas, farbu svetla či jeho správne smerovanie. Efektívne svietiť znamená taktiež aj primerane svietiť – ani veľa, ani málo. A samozrejme v správny čas, regulácia osvetlenia počas dňa je v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou.

Aké sú benefity efektívneho osvetlenia pre verejnosť? Väčšie množstvo chodcov či cyklistov vytvára pozitívne prostredie, ulice sa viac využívajú a menej ničia. Vďaka zlepšenej viditeľnosti sa znižuje kriminalita a vandalizmus. Na cestách a chodníkoch je vidno to, čo má byť – správne zvolená osvetľovacia sústava znižuje nehodovosť.

Svetlotechnický návrh rozmiestnenia svietidiel

Oslnenie

Ak sa v zornom poli oka nachádzajú priveľké jasy alebo ich kontrasty, ktorým adaptabilita zraku „nestačí“, vzniká oslnenie. Pri oslnení dochádza k narušeniu viditeľnosti detailov, oslnený človek stráca svoj vizuálny komfort. Eliminovať výskyt oslnenia je dôležité nielen z hľadiska zrakovej pohody, ale i z pohľadu bezpečnosti. Oslňujúce svetlo totiž odvádza pozornosť od predmetov či ľudí, ktorí by mali byť v danom okamžiku viditeľní, avšak nie sú. Môže sa jednať o chodca, dopravné značenie, nerovnosť vozovky či predmet na ceste.

Vhodne zvolená osvetľovacia sústava nesmeruje svetlo do očí vodičov, cyklistov či chodcov, ale na povrch vozovky a priestor pre chodcov. Oslnenie je možné eliminovať vhodným výberom svetelného zdroja a svietidiel či správnym umiestnením stĺpov.

Oslňujúce osvetlenie

Ako tvrdí s trochou nadsádzky Mario Motta, prezident Massachusetts Medical Society, oslnenie pochádzajúce zo zlého osvetlenia je hazard so zdravím verejnosti. Okrem nepriaznivého vplyvu na zrak (predovšetkým u starších ľudí) spôsobuje oslňujúce svetlo stratu kontrastu a vytvára nebezpečné podmienky pre vodičov. Následky sú často omnoho horšie ako pri oslnení špinavého čelného skla svetlom zo slnka tesne nad obzorom alebo pri strete s vysokými nárazníkmi protiidúceho auta…

Príliš ostré svetlo popri cestách môže účastníkov premávky čiastočne oslepiť a prispieť k častejším dopravným nehodám. Bohužiaľ je všeobecne známe, že nie každé svietidlo verejného osvetlenia disponuje kvalitnou optikou a produkuje svetlo prinášajúce vizuálny komfort pre vodičov, cyklistov či chodcov. Trend je však pozitívny – čoraz viac LED svietidiel dbá na čiastočnú alebo úplnú elimináciu „efektu oslnenia“. Prečo je tomu tak? Regulácia svietivosti a tým i oslnenia sa stáva čoraz jednoduchšia. Je to vďaka tomu, že svetlo emitujúca časť je plochá rovina umiestnená hlbšie do vnútra svietidla. Množstvo uhlov, z ktorých je možné zdroj svetla vidieť, teda z ktorých nás svetlo oslňuje, sa znižuje.

Rovnomernosť osvetlenia

Pomer minimálnej a priemernej osvetlenosti povrchu sa nazýva rovnomernosť osvetlenia. Rovnomerné osvetlenie výraznou mierou ovplyvňuje zrakovú pohodu človeka, teda stav, pri ktorom zraková sústava plní svoju funkciu optimálne. Oslňujúce či nerovnomerné osvetlenie znižuje vizuálny komfort a vplýva na bezpečnosť osôb či vozidiel. Pri návrhu osvetľovacej sústavy by mal byť preto kladený dôraz na rovnomernosť osvetlenia a na rozoznateľnosť kritického detailu na pozadí komunikácie.

Nerovnomerné a oslňujúce osvetlenie

Ľudské oko vníma rovnomerne osvetlené cesty, cyklotrasy či chodníky ako jednoliaty, celistvý priestor. Nie je unavené, nakoľko nie je ani namáhané neustálou potrebou adaptácie na rôzne hladiny jasu. Rovnomerne osvetlené komunikácie umožňujú účastníkom premávky včas zaregistrovať prekážky a rýchlejšie na dané situácie zareagovať.

Nekvalitné, nesprávne zvolené alebo chybne nainštalované osvetlenie môže nepríjemne oslňovať a vytvárať náhle prechody medzi silne nasvietenými miestami a tmavými tieňmi. Kombinácia intenzívneho svetla a hlbokých tieňov môže poskytovať priestor pre vznik nebezpečných situácií. Netreba zabúdať taktiež na to, že najmä pre zrak starších osôb je nerovnomerné osvetlenie veľkou záťažou. Riešením je ubrať intenzitu najosvetlenejším miestam – zrak sa tak lepšie prispôsobí tmavším miestam v ich okolí.

Zdroje:

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com