Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

9. júla 2023

Chodby a schodiská

Osvetlenie chodieb a schodísk je dôležité nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj funkčnosti a komfortu pre ich používateľov. Okrem toho významne ovplyvňuje celkový dojem z interiéru budovy, dokáže podčiarknuť charakter daného miesta.

Chodby i schodiská vyžadujú dostatočnú intenzitu a rovnomernosť osvetlenia pre bezpečný pohyb osôb po budove. Pokiaľ ide o osvetlenie schodísk, tu je bezpečnosť prioritou. Osvetlenie by nemalo oslňovať a vytvárať prílišné kontrasty a tmavé miesta, aby sa predišlo možným pádom a úrazom.

Dizajn svietidiel dokáže vo veľkej miere zmeniť celkový vzhľad priestoru. Taktiež farba a intenzita svetla môžu výrazne ovplyvniť vnímanie priestorov chodieb a schodísk. Správne navrhnutá osvetľovacia sústava vytvára príjemné prostredie a zvyšuje komfort pre obyvateľov, zamestnancov či návštevníkov budovy.

Priestory chodieb a schodísk navyše spája jedno – sú ideálne pre použitie pohybových senzorov či automatického stmievania. Obľúbená je funkcia koridor – aby nevstupovali ľudia do tmy, osvetlenie ide na 20 %, po zaznamenaní pohybu sa zvýši na 100 %. V prípade málo využívaných chodieb sa môže osvetlenie po definovanom čase úplne vypnúť. LED osvetlenie s riadiacimi systémami dokáže priniesť naozaj vysokú úsporu.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com