Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

9. júla 2023

Výbušné prostredia

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu (lakovne, bioplynky, chemické závody, čerpacie stanice, bane, štôlne, prašné prostredie…) vyžadujú špeciálne osvetlenie. Svietidlá musia rešpektovať prísne normy a smernice, aby sa minimalizovalo riziko výbuchu.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu či vzniku požiaru je také prostredie, kde sa hromadia nebezpečné plyny, pary alebo prach, ktoré by mohli pri kontakte s elektrickým zariadením spôsobiť výbuch. Úlohou osvetlenia výbušného prostredia je zaistiť bezpečnosť pracovníkov a minimalizovať riziko výbuchu.

Osvetľovacie zariadenia do výbušných priestorov sú špeciálne navrhnuté tak, aby minimalizovali produkciu tepla a možnosť vzniku iskier. LED technológia je v tomto prípade obľúbenou voľbou – predstavuje trvácne a spoľahlivé riešenie osvetlenia. LED svietidlá použité na osvetlenie výbušného prostredia musia mať certifikáty a atesty, ktoré potvrdzujú ich schopnosť fungovať aj v takýchto podmienkach.

→ Chcete vedieť viac o výbušnom prostredí, zónach výbušnosti a značení svietidiel vhodných do takéhoto prostredia? Prečítajte si náš blog Ako čítať označovanie na výrobkoch určených do výbušného prostredia.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com