Články s tagem Barva světla


Modré světlo ve veřejném osvětlení

Příliš „modrého světla“ National Lighting Bureau: Doporučení Americké zdravotnické organizace (The American Medical Association – AMA) týkající se veřejného osvětlení jsou založeny na nesprávném systému měření. Americká zdravotnická organizace vydala chybná doporučení ohledně produkce „modré…

Vliv LED osvětlení na kvalitu mléka

Ovlivňuje osvětlení negativně kvalitu mléka? Matt Hayes, šéfredaktor a pracovník sociálních médií na Fakultě zemědělství a biologických věd a Alina Stelick, výzkumnice na Oddělení bromatologie v časopisu Cornell Chronicle zveřejnili článek o tom, jak vnímají spotřebitelé vliv LED osvětlení n…

Bezpečnost ve městech – jak může přispět veřejné osvětlení? (2. část)

Správné podání barev Pro pocit vizuálního komfortu je důležité, aby barvy lidí a předmětů v prostředí působily přirozeně. Přirozenost podání barev měří světelný parametr index podání barev Ra (z angl. CRI – color rendering index). Sluneční světlo má hodnotu tohoto indexu 100 Ra. Umělé osvětl…

Vliv osvětlení na fungování biologických hodin

Přirozené biorytmy těla a produkce hormonů Cirkadiánní rytmy jsou přirozené biorytmy těla, které se pravidelně střídají během dne (střídání bdění a spánku). V průběhu jednotlivých cyklů se pod vlivem změny délky osvětlení mění hladina různých hormonů (například serotoninu, melatoninu a korti…

Kvalita osvětlení a její vliv na naše zdraví

Důležitá role osvětlení a její vliv na náš zdravý spánek Vědecký výzkum za poslední desetiletí významně změnil pohled na roli osvětlení a jeho vliv na člověka. Světlo dokáže zásadním způsobem ovlivnit jeho schopnost vnímat, měnit jeho náladu, vyvolat pocit komfortu, nebo naopak nepohody a re…


Vypracujeme vám řešení na míru

Ke každému projektu přistupujeme individuálně a při návrhu řešení zohledňujeme parametry osvětlovaných prostorů.

Máte otázku? ×