Poptávka

Máte otázku? Zanechte nám dotaz.

Vliv osvětlení na bdělost pracovníků

V roce 2017 zveřejnilo newyorské výzkumné centrum Lighting Research Center (dále jen „LRC“) studii, která ukázala obrovské rozdíly mezi administrativními pracovníky pracujícími při dostatečném osvětlení, které podporuje přirozený denní rytmus a těmi, kteří tráví celé dny v tmavém, pochmurném kancelářském prostředí.

Efektivní osvětlení přináší pracovníkům řadu výhod – méně stresu, depresí a lepší spánek. Tým vědců LRC v čele s doktorkou Marianou Figueiro změřil úroveň osvětlení u 109 účastníků v 5 federálních kancelářských budovách, které byly navrženy tak, aby do jejich nitra proniklo co nejvíce denního světla.

Vědci však přišli na to, že ani otevřené prostory s řadou velkých oken neposkytují pracovníkům v kancelářích dostatek světla, které by podporovalo jejich biologický rytmus. Mohou za to faktory jako např. roční období, oblačnost, orientace stolu nebo např. pozice, ve které se právě nacházejí rolety či žaluzie.

Osvětlení v kancelářích má významný vliv na psychiku a pracovní výkon zaměstnanců

V reakci na tato zjištění tým LRC logicky dospěl k závěru, že dodatečné elektrické osvětlení by mohlo zajistit během dne dostatek potřebného světla. Mělo by se však jednat o efektivní osvětlení podporující přirozený biologický rytmus – tzv. biodynamické osvětlení. Biodynamické osvětlení se snaží o dosažení biologických účinků denního světla v prostředí umělého osvětlení. Je to způsob osvětlení interiérů, který napodobuje cyklus přirozeného denního světla tím, že mění svoji barevnou teplotu a intenzitu během dne.

Svou teorii odzkoušeli v praxi – v rámci nové studie nainstalovali toto osvětlení u 68 zaměstnanců dalších dvou úřadů federální vlády USA a dvou amerických velvyslanectví, ve kterých „bojují“ s tmavými prostory. Pak se snažili vyhodnotit, zda se díky tomuto opatření snížila u pracovníků ospalost a zvýšila bdělost, vitalita a energie. Velvyslanectví USA v Reykjavíku (Island) a v Rize (Lotyšsko) poblíž Arktidy zažívají vždy v zimě dramatický pokles denního světla, tma se prodlužuje. Kanceláře federální vlády ve Vermontu a poblíž Washingtonu D.C. mají v zimě také méně světla, ne však v takové míře jako v blízkosti Polárního kruhu. Je zřejmé, že na těchto místech je nejen dostatečné, ale i správně zvolené osvětlení zásadní.

LRC jsou jedni z mála, kteří provádějí výzkum v oblasti světla a zdraví. Tento pokus spočíval v tom, že bylo v kancelářích na dva dny nainstalováno speciální dynamické stropní osvětlení a stolní lampičky. To mělo zaměstnancům poskytnout efektivní osvětlení podporující jejich biologický rytmus. Účastníci studie po dvoudenním experimentu vyplnili dotazníky týkající se jejich spánkového režimu, míry stresu a subjektivních pocitů celkové vitality a energie. Výzkumníci také vytvořili Daysimeter – zařízení, které měří individuální denní expozice světla (zaznamenává světelné stimuly v průběhu dne, kterým byl každý zaměstnanec vystaven) během dvoudenního pokusu i v době před ním.

Lepší osvětlení = lepší pracovní výkon

Výsledky studie ukázaly, že úředníci měli mnohem víc světelných stimulů během dvou „pokusných“ dnů ve srovnání s výchozím hodnotícím dnem. Samotní zaměstnanci hodnotili tyto dny kladně, necítili se tak ospale, měli více energie na práci a dokázali se lépe soustředit. Shodli se na tom pracovníci ze 4 různých míst (4 budov). Vyplývá z toho, že energii, soustředění i náladu zaměstnance výrazně ovlivňuje zvolené osvětlení – osvětlení musí být navrženo efektivně a má poskytovat dostatek světelných stimulů (hlavně během ranních hodin, aby se mysl dokázala dobře „nastartovat“). Správně zvolené osvětlení dokáže potlačit ospalost a zlepšit pracovní nasazení.

Zvolené osvětlení ovlivňuje náladu, soustředění a celkovou vitalitu člověka

V současnosti se osvětlení kanceláří navrhuje v řadě budov výlučně s ohledem na dodržení norem osvětlení. LRC však poukazuje na to, že do správného návrhu osvětlení se vyplatí investovat více času i peněz. Světlo a tma přijaté okem ve velké míře ovlivňují fungování organismu, řídí důležité biologické procesy. Světlo tedy plní i jiné funkce než jen umožnění zrakového vjemu (zraková funkce), ovlivňuje několik biologických pochodů v lidském těle (biologická funkce). Světlo dokáže kdykoli během dne okamžitě „nakopnout“ (podobně jako šálek kávy) a zlepšit tak pracovní výkon. Světlo dále zmírňuje sezónní deprese, ovlivňuje délku a kvalitu spánku a ovlivňuje aktivitu mozku.

Vysoké hladiny osvětlenosti, které oko během dne přijme, mají vliv na následující:

 • zvýšená koncentrace serotoninu v mozku
 • lepší nastavení denního rytmu (fáze aktivní – denní a spací – noční)
 • vyšší ostražitost a soustředění během pracovní doby
 • lepší nálada
 • zlepšené kognitivní funkce (schopnost myslet, poznávat a učit se)
 • kvalitní spánek (díky posílení stability cirkadiánního rytmu)

Světlo léčí, světlo škodí

Co vlastně znamená denní rytmus (biologický rytmus)? Vnitřní biologické cykly, které se opakují na denní bázi (zažívání, produkce hormonů, regulace tělesné teploty a načasování fází ospalosti a bdělosti) se sesynchronizují s 24-hodinovým cyklem dne. Každý orgán v těle, každá jeho buňka a každý proces mění pravidelně během dne míru své aktivity. Synchronizace našich vnitřních biologických hodin s 24-hodinovým cyklem pomáhá regulovat hladiny hormonů (melatonin, kortizol a serotonin), které jsou klíčové při zachování rovnováhy biologického systému. Pokud má člověk nedostatek denního světla, mohou následovat poruchy spánku, chronická únava či deprese.

Biologický cyklus je synchronizován s 24-hodinovým cyklem dne

Význam denního osvětlení v kancelářích i dalších interiérech je značný, světlo je významný nosič informací (zrakové vjemy tvoří přibližně 80 % všech informací získaných z okolí). V interiéru by proto mělo být zajištěno zdravé světelné klima, světlo nemá oslňovat – lidské oko nedokáže dobře fungovat při rozmanitých hladinách jasů. Světlo by mělo být nastavitelné (kvůli efektu stárnoucího oka – s přibývajícím věkem vidíme svět méně modrý). Dále je třeba mít na paměti, že barva světla vytváří atmosféru prostoru a podmiňuje všeobecné vnímání prostoru. Pracovník by neměl pociťovat žádný vizuální diskomfort, ale ani nudnou uniformitu osvětlení (ta vede k únavě oka, ztrátě pozornosti a snížení produktivity). Přílišný jas či kontrast také není žádoucí, je třeba eliminovat dopad přímých světelných paprsků.

Přirozené denní osvětlení je dynamické, mění svoji intenzitu. Jak jsme již zmiňovali, efektivní kancelářské osvětlení (biodynamické osvětlení) se snaží napodobit toto přirozené denní světlo, mění teplotu a intenzitu světla během dne. Vzniká kombinací regulovaného přirozeného denního osvětlení a umělých zdrojů osvětlení, jejich správné sladění poskytuje pracovníkům optimální světelné hladiny. V ranních hodinách má být světlo jasnější a bělejší, večer tlumenější a v teplejších barevných tónech, není to však jen o změně teploty a intenzity osvětlení. Co by mělo poskytovat biodynamické osvětlení?

 • možnost regulace intenzity osvětlení
 • možnost změny teploty chromatičnosti světla (nastavitelná barva světla)
 • možnost změny směru dopadu světla
 • vysoké hladiny osvětlenosti
 • dynamické změny osvětlení i teploty chromatičnosti během dne
Přirozené denní světlo je dynamické – právě to se snaží dynamické osvětlení napodobit

Instalace tohoto osvětlení je prospěšná nejen v kancelářích, ale i ve školství, zdravotnictví, domácnostech, na úřadech a v dalších prostorách s omezeným přísunem denního světla – všude tam, kde lidé tráví mnoho času a nemají možnost dostat se pravidelně a na delší dobu na denní světlo. Ideální je pro země ze severnějších oblastí, které mají dlouhé a tmavé zimy, využití si však najde i v našich zeměpisných šířkách.

Zdroje 

Vypracujeme vám řešení na míru

Každý projekt naceňujeme namíru podle potřeb vašeho prostoru. Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci našimi specialisty.

Tomáš Krúžek

obchodně-technický zástupce
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com