Poptávka

Máte otázku? Zanechte nám dotaz.

1. července 2015

Bezpečnost ve městech – jak může přispět veřejné osvětlení? (2. část)

Správné podání barev

Pro pocit vizuálního komfortu je důležité, aby barvy lidí a předmětů v prostředí působily přirozeně. Přirozenost podání barev měří světelný parametr index podání barev Ra (z angl. CRI – color rendering index). Sluneční světlo má hodnotu tohoto indexu 100 Ra. Umělé osvětlení se vždy porovnává s denním, slunečním světlem a index vyjadřuje procentuální zastoupení všech barev.

Podání barev při různých hodnotách CRI

Pokud umělý světelný zdroj dosahuje hodnoty indexu např. 70 Ra, znamená to, že obsahuje 70 % všech vlnových délek oproti slunci. Laicky vysvětleno, barvy jsou na 70 % věrné barvám při denním světle. Dalo by se také říci, že CRI udává, nakolik se shoduje skutečná barva předmětu s barvou při osvětlení různými světelnými zdroji. Pozor však dávejte na záměnu CRI za teplotu barvy, to je totiž úplně jiná veličina. Bez problémů totiž najdete dva zdroje světla se stejnou barvou světla, ale jinou hodnotou CRI.

Změna barvy při umělém osvětlení

Podstatou CRI je odraz světla od jednotlivých materiálů (odraz záření různých vlnových délek od pozorovaných předmětů). Modrý předmět vnímáme jako modrý právě proto, že se od něj odráží vlnová délka odpovídající modré barvě. Určitě si vzpomenete na slova našich učitelů o tom, že barvy nejsou skutečné, ale jsou jen v našem oku.

Rozhodnutí člověka je mnohdy ovlivněno vnímáním barev, aniž by si to sám uvědomoval. Příkladem může být využití svítidel s vysokou hodnotou CRI na osvětlení potravin v maloobchodech, které se tak jeví zdravější a chutnější. V případě veřejného osvětlení je však CRI často opomíjeným světelným parametrem. Výrobci většinou produkují osvětlení splňující minimální hodnoty Ra pro daný typ prostředí (haly, kanceláře, silnice…), zvýšení hodnot indexu je pro ně podstatně finančně náročnější.

A proč je správné podání barev tak důležité? Například pro bezpečnost silničního provozu, včasné rozpoznání překážek, vizuální pohodu či zabránění ničení zraku. A v nemalé míře i pro věrné zobrazení barev na bezpečnostních kamerách, rozpoznání objektů v co nejrealističtějších barvách je jejich hlavním úkolem.

Efekt vícenásobných stínů (Multishadow Effect)

Pojem „vícenásobné stíny“ se už i u nás dostává stále více do povědomí. Svítidlo s jedním světelným zdrojem (např. žárovkou) vytváří u objektu jen jeden stín. LED technologie však fungují jinak. Ve svítidle se nachází soustava složená z mnoha malých LED diod. To ale znamená, že při nekvalitní optice svítidla může velmi jednoduše docházet k vícenásobným překrývajícím se stínům.

Efekt vícenásobných stínů

Průvodním jevem mnoha méně kvalitních LED veřejných svítidel je tedy efekt vícenásobných stínů. K efektu dochází, když je zdroj světla „rozbitý“ na několik menších svítících částí, přičemž každá z nich má svůj vlastní ostře směrovaný světelný tok. Tyto toky světla se ve skutečnosti nacházejí velmi blízko sebe, i přesto však vytváří každý svůj vlastní stín. Světlo tedy nepůsobí celistvě a výsledkem je neostrý stín předmětů či lidí nacházejících se v dosahu takového svítidla.

Efekt vícenásobných stínů je nepříjemný jev pro lidský zrak i psychiku. Oku se totiž zdají obrysy stínů neostré, proto se snaží neustále zaostřovat. V podstatě si mozek myslí, že jde o chybu zraku. Objekt pohybující se pod svítidlem vytváří vícenásobné stíny, někdy až stroboskopický efekt. Ten mate mozek, unavuje oči a může se stát, že si některý ze stínů člověk splete s reálným předmětem. Podvědomý reflex vyhnout se mu může způsobit nehodu.

S příchodem nových typů LED svítidel však problém vícenásobných stínů postupně mizí. Eliminovat tento nežádoucí jev lze pomocí:

  • difuzního skla, tzv. překrytí (má za úkol světlo rozptýlit) umístěného do přesné vzdálenosti od LED diod,
  • vhodného povrchu překrytí,
  • LED diod s přesnou vzdáleností rozestupu.

Donedávna nebylo překrytí (průhledné či matné) umístěno do přesné vzdálenosti od LED diod a tato vzdálenost byla dána jen estetickými či konstrukčními vlastnostmi svítidla. Také hustota rozmístění jednotlivých diod byla jen otázkou intenzity osvětlení. Avšak v dnešní době jsou tyto parametry s cílem eliminace vícenásobných stínů optimalizované.

Nová svítidla již využívají hlavně průhledné překrytí s hladkou plochou či překrytí s malými výstupky (např. tvaru jehlanu). Rozmístění bodových zdrojů (LED diod), jejich vyzařovací úhel, vzdálenost od překrytí a rastr (struktura povrchu) překrytí jsou přesně stanoveny. Vše dohromady zajistí, že se vytvoří spojitá až překrývající se světelná stopa – žádné vícenásobné stíny.

FreyaLED a bezpečné osvětlení

A co FreyaLED a bezpečné LED veřejné osvětlení? Pozorně sledujeme škálu dostupných LED veřejných svítidel na trhu a do své nabídky si vybíráme jednotlivé kousky opravdu důkladně. Své portfolio průběžně obměňujeme a držíme tak krok s nově se vyvíjejícími LED technologiemi.

Jedním z nejvhodnějších svítidel pro účel bezpečného veřejného osvětlení měst či obcí je určitě svítidlo Nicole s kvalitní optikou a v různých provedeních (s RGB diodami nebo čistými bílými diodami typu CREE). Dokáže opravdu pěkně zvýraznit objekty na cestě, světlo působí příjemně, neoslňuje. Porovnávané barvy objektů za denního světla a pod umělým osvětlením Nicole jsou téměř totožné.

Svítidlo Nicole – bezpečné veřejné osvětlení

Zdroje:

Vypracujeme vám řešení na míru

Každý projekt naceňujeme namíru podle potřeb vašeho prostoru. Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci našimi specialisty.

Tomáš Krúžek

obchodně-technický zástupce
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com