Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Vplyv osvetlenia na bdelosť pracovníkov

V roku 2017 uverejnilo newyorské výskumné centrum Lighting Research Center (ďalej len „LRC“) štúdiu, ktorá ukázala obrovské rozdiely medzi administratívnymi pracovníkmi pracujúcimi pri dostatočnom osvetlení, ktoré podporuje prirodzený denný rytmus a tými, ktorí trávia celé dni v tmavom, pochmúrnom kancelárskom prostredí. Efektívne osvetlenie prináša pracovníkom viacero výhod – menej stresu, depresií a lepší spánok. Tím vedcov LRC na čele s doktorkou Marianou Figueiro zmeral úroveň osvetlenia u 109 účastníkov v 5 federálnych kancelárskych budovách, ktoré boli navrhnuté tak, aby do ich vnútra preniklo čo najviac denného svetla. Vedci však prišli na to, že ani otvorené priestory s množstvom veľkých okien neposkytujú pracovníkom v kanceláriách dostatok svetla, ktoré by podporovalo ich biologický rytmus. Môžu za to faktory ako napr. ročné obdobie, oblačnosť, orientácia stola alebo napr. pozícia, v ktorej sa práve nachádzajú rolety či žalúzie.

Osvetlenie v kanceláriách má významný vplyv na psychiku a pracovný výkon zamestnancov

V reakcii na tieto zistenia tím LRC logicky dospel k záveru, že dodatočné elektrické osvetlenie by mohlo zabezpečiť počas dňa dostatok potrebného svetla. Malo by však ísť o efektívne osvetlenie podporujúce prirodzený biologický rytmus – tzv. biodynamické osvetlenie. Biodynamické osvetlenie sa snaží o dosiahnutie biologických účinkov denného svetla v prostredí umelého osvetlenia. Je to spôsob osvetlenia interiérov, ktorý napodobňuje cyklus prirodzeného denného svetla tým, že mení svoju farebnú teplotu a intenzitu počas dňa.

Svoju teóriu odskúšali v praxi – v rámci novej štúdie nainštalovali takéto osvetlenie u 68 zamestnancov dvoch ďalších úradov federálnej vlády USA a dvoch amerických veľvyslanectiev, v ktorých „bojujú“ s tmavými priestormi. Potom sa snažili vyhodnotiť, či sa vďaka tomuto opatreniu znížila u pracovníkov ospalosť a zvýšila bdelosť, vitalita a energia. Veľvyslanectvá USA v Reykjavíku (Island) a v Rige (Lotyšsko) v blízkosti Arktídy zažívajú vždy v zime dramatický pokles denného svetla, tma sa predlžuje. Kancelárie federálnej vlády vo Vermonte a v blízkosti Washingtonu D.C. majú v zime tiež menej svetla, nie však v takej miere ako v blízkosti Polárneho kruhu. Je zrejmé, že na týchto miestach je nielen dostatočné, ale i správne zvolené osvetlenie zásadné.

LRC sú jedni z mála, ktorí vykonávajú výskum v oblasti svetla a zdravia. Tento pokus spočíval v tom, že na dva dni bolo v kanceláriách nainštalované špeciálne dynamické stropné osvetlenie a stolné lampičky. To malo zamestnancom poskytnúť efektívne osvetlenie podporujúce ich biologický rytmus. Účastníci štúdie po dvojdňovom experimente vyplnili dotazníky týkajúce sa ich spánkového režimu, miery stresu a subjektívnych pocitov celkovej vitality a energie. Výskumníci taktiež vytvorili Daysimeter – zariadenie, ktoré meria individuálne denné expozície svetla (zaznamenáva svetelné stimuly v priebehu dňa, ktorým bol každý zamestnanec vystavený) počas dvojdňového pokusu i v dobe pred ním.

Lepšie osvetlenie = lepší pracovný výkon

Výsledky štúdie ukázali, že úradníci mali oveľa viac svetelných stimulov počas práce v priebehu dvoch „pokusných“ dní v porovnaní s východiskovým hodnotiacim dňom. Samotní zamestnanci hodnotili tieto dni kladne, necítili sa tak ospalo, mali viac energie na prácu a vedeli sa lepšie sústrediť. Zhodli sa na tom pracovníci zo 4 rôznych miest (4 budov). Vyplýva z toho, že energiu, sústredenie i náladu zamestnanca výrazne ovplyvňuje zvolené osvetlenie – osvetlenie musí byť navrhnuté efektívne a má poskytovať dostatok svetelných stimulov (hlavne počas ranných hodín, aby sa myseľ dokázala dobre „naštartovať“). Správne zvolené osvetlenie dokáže potlačiť ospalosť a zlepšiť pracovné nasadenie.

Zvolené osvetlenie ovplyvňuje náladu, sústredenie a celkovú vitalitu človeka

V súčasnosti sa v mnohých budovách navrhuje osvetlenie kancelárií výlučne s ohľadom na dodržanie noriem osvetlenia, LRC však poukazuje na to, že sa vyplatí investovať do správneho návrhu osvetlenia viac času i peňazí. Svetlo a tma prijaté okom vo veľkej miere ovplyvňujú fungovanie organizmu a riadia dôležité biologické procesy. Svetlo teda plní aj iné funkcie ako len umožnenie zrakového vnemu (zraková funkcia), ovplyvňuje viacero biologických pochodov v ľudskom tele (biologická funkcia). Svetlo dokáže kedykoľvek počas dňa okamžite „nakopnúť“ (podobne ako šálka kávy) a zlepšiť tak pracovný výkon. Svetlo ďalej zmierňuje sezónne depresie, ovplyvňuje dĺžku a kvalitu spánku a vplýva na aktivitu mozgu.

Vysoké hladiny osvetlenosti, ktoré oko počas dňa prijme, majú vplyv na nasledovné:

 • zvýšená koncentrácia serotonínu v mozgu
 • lepšie nastavenie denného rytmu (fáza aktívna – denná a spacia – nočná)
 • vyššia ostražitosť a sústredenie počas pracovnej doby
 • lepšia nálada
 • zlepšené kognitívne funkcie (schopnosť myslieť, spoznávať a učiť sa)
 • kvalitný spánok (vďaka posilneniu stability cirkadiánneho rytmu)

Svetlo lieči, svetlo škodí

Čo vôbec znamená denný rytmus (biologický rytmus)? Vnútorné biologické cykly, ktoré sa opakujú na dennej báze (zažívanie, produkcia hormónov, regulácia telesnej teploty a načasovanie fáz ospalosti a bdelosti) sa zosynchronizujú s 24-hodinovým cyklom dňa. Každý orgán v tele, každá jeho bunka a každý proces pravidelne menia v priebehu dňa mieru svojej aktivity. Synchronizácia našich vnútorných biologických hodín s 24-hodinovým cyklom pomáha regulovať hladiny hormónov (melatonín, kortizol a serotonín), ktoré sú kľúčové pri zachovaní rovnováhy biologického systému. Ak má človek nedostatok denného svetla, môžu nasledovať poruchy spánku, chronická únava či depresie.

Biologický cyklus je zosynchronizovaný s 24-hodinovým cyklom dňa

Význam denného osvetlenia v kanceláriách i ďalších interiéroch je značný, svetlo je významný nosič informácií (zrakové vnemy tvoria približne 80 % všetkých informácií získaných z okolia). V interiéri by preto mala byť zabezpečená zdravá svetelná klíma, svetlo nemá oslňovať – ľudské oko nedokáže dobre fungovať pri rozmanitých hladinách jasov. Svetlo by malo byť nastaviteľné (kvôli efektu starnúceho oka – s pribúdajúcim vekom vidíme svet menej modrý). Ďalej treba mať na pamäti, že farba svetla vytvára atmosféru priestoru a podmieňuje všeobecné vnímanie priestoru. Pracovník by nemal pociťovať žiadny vizuálny diskomfort, ale ani nudnú uniformitu osvetlenia (tá vedie k únave oka, strate pozornosti a zníženiu produktivity). Prílišný jas či kontrast taktiež nie je žiaduci, je potrebné eliminovať dopad priamych svetelných lúčov.

Prirodzené denné osvetlenie je dynamické, mení svoju intenzitu. Ako sme už spomínali vyššie, efektívne kancelárske osvetlenie (biodynamické osvetlenie) sa snaží napodobniť toto prirodzené denné svetlo, mení teplotu a intenzitu svetla počas dňa. Vzniká kombináciou regulovaného prirodzeného denného osvetlenia a umelých zdrojov osvetlenia, ich správne zosúladenie poskytuje pracovníkom optimálne svetelné hladiny. V ranných hodinách má byť svetlo jasnejšie a belšie, večer tlmenejšie a v teplejších farebných tónoch, nie je to však len o zmene teploty a intenzity osvetlenia. Čo by malo poskytovať biodynamické osvetlenie?

 • možnosť regulácie intenzity osvetlenia
 • možnosť zmeny teploty chromatickosti svetla (nastaviteľná farba svetla)
 • možnosť zmeny smeru dopadu svetla
 • vysoké hladiny osvetlenosti
 • dynamické zmeny osvetlenia i teploty chromatickosti počas dňa

Prirodzené denné svetlo je dynamické – práve to sa snaží dynamické osvetlenie napodobniť

Inštalácia tohto osvetlenia je prospešná nielen v kanceláriách, ale i v školstve, zdravotníctve, domácnostiach, na úradoch a v ďalších priestoroch s obmedzeným prísunom denného svetla – všade tam, kde ľudia trávia veľa času a nemajú možnosť dostať sa pravidelne a na dlhší čas na denné svetlo. Ideálne je pre krajiny zo severnejších oblastí, ktoré majú dlhé a tmavé zimy, využitie si však nájde aj v našich zemepisných šírkach.

Zdroje

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com