Poptávka

Máte otázku? Zanechte nám dotaz.

23. června 2015

Bezpečnost ve městech – jak může přispět veřejné osvětlení? (1. část)

LED vs. bezpečná města a obce

LED veřejné osvětlení je velmi perspektivní oblastí. Nízká spotřeba, dlouhá životnost, bezúdržbovost a moderní design jsou její hlavní rysy. V otázce kvality LED technologií jako takových se však názory rozcházejí. Co to znamená pro obce či města, která přemýšlejí o výměně starých soustav veřejného osvětlení za nové? Přinášíme vám přehled nejdůležitějších aspektů týkajících se bezpečnosti LED veřejného osvětlení  díky němu si budete umět vybrat pro svou obec či město to nejvhodnější a nejefektivnější osvětlení.

Veřejné osvětlení hraje významnou roli v bezpečnosti našich ulic a veřejných prostranství (cest, cyklostezek, parků, obytných zón …). Při pomyšlení na veřejné osvětlení a bezpečnost ve městě si mnozí z nás představí svítidla s dobrou svítivostí. To však zdaleka není vše. Podívejme se, které aspekty veřejného osvětlení jsou pro posouzení jeho bezpečnosti zásadní.

Efektivní osvětlení

Základem je vhodně zvolené a správně rozmístěné osvětlení. Volba správného osvětlení (svítidel určených přímo pro daný účel) znamená pro obec či město snížení nákladů a zmenšení světelného znečištění. Slovní spojení „správné osvětlení“ mimo jiné zahrnuje i vhodně zvolenou intenzitu osvětlení, jas, barvu světla či jeho správné směrování. Efektivně svítit znamená také i přiměřeně svítit – ani mnoho, ani málo. A samozřejmě ve správný čas, regulace osvětlení během dne je v dnešní době již nezbytností. 

Jaké jsou benefity efektivního osvětlení pro veřejnost? Větší množství chodců či cyklistů vytváří pozitivní prostředí, ulice se více využívají a méně ničí. Díky zlepšené viditelnosti se snižuje kriminalita a vandalismus. Na silnicích a chodnících je vidět to, co má být – správně zvolená osvětlovací soustava snižuje nehodovost.

Světlotechnický návrh rozmístění svítidel

Oslnění

Pokud se v zorném poli oka nacházejí příliš velké jasy nebo jejich kontrasty, kterým adaptabilita zraku „nestačí“, vzniká oslnění. Při oslnění dochází k narušení viditelnosti detailů, oslněný člověk ztrácí svůj vizuální komfort. Eliminovat výskyt oslnění je důležité nejen z hlediska zrakové pohody, ale i z pohledu bezpečnosti. Oslňující světlo totiž odvádí pozornost od předmětů či lidí, kteří by měli být v daném okamžiku viditelní, avšak nejsou. Může se jednat o chodce, dopravní značení, nerovnost vozovky nebo předmět na cestě.

Vhodně zvolená osvětlovací soustava nesměřuje světlo do očí řidičů, cyklistů či chodců, ale na povrch vozovky a prostor pro chodce. Oslnění lze eliminovat vhodným výběrem světelného zdroje a svítidel a správným umístěním sloupů.

Oslňující osvětlení

Jak tvrdí s trochou nadsázky Mario Motta, prezident Massachusetts Medical Society, oslnění pocházející ze špatného osvětlení je hazard se zdravím veřejnosti. Kromě nepříznivého vlivu na zrak (především u starších lidí) způsobuje oslňující světlo ztrátu kontrastu a vytváří nebezpečné podmínky pro řidiče. Následky jsou často mnohem horší než při oslnění špinavého čelního skla světlem ze slunce těsně nad obzorem nebo při střetu s vysokými nárazníky protijedoucího auta…

Příliš ostré světlo podél silnic může účastníky provozu částečně oslepit a přispět k častějším dopravním nehodám. Bohužel je všeobecně známo, že ne každé svítidlo veřejného osvětlení disponuje kvalitní optikou a produkuje světlo přinášející vizuální komfort pro řidiče, cyklisty či chodce. Trend je však pozitivní  stále více LED svítidel dbá na částečnou nebo úplnou eliminaci „efektu oslnění“. Proč je tomu tak? Regulace svítivosti a tím i oslnění se stává stále jednodušší. Je to díky tomu, že světlo emitující část je plochá rovina umístěna hlouběji dovnitř svítidla. Množství úhlů, ze kterých je možné zdroj světla vidět, tedy z nichž nás světlo oslňuje, se snižuje.

Rovnoměrnost osvětlení

Poměr minimální a průměrné osvětlenosti povrchu se nazývá rovnoměrnost osvětlení. Rovnoměrné osvětlení výraznou měrou ovlivňuje zrakovou pohodu člověka, tedy stav, při kterém zraková soustava plní svou funkci optimálně. Oslňující nebo nerovnoměrné osvětlení snižuje vizuální komfort a ovlivňuje bezpečnost osob či vozidel. Při návrhu osvětlovací soustavy by měl být proto kladen důraz na rovnoměrnost osvětlení a na rozeznatelnost kritického detailu na pozadí komunikace.

Nerovnoměrné a oslňující osvětlení

Lidské oko vnímá rovnoměrně osvětlené cesty, cyklostezky či chodníky jako jednolitý, celistvý prostor. Není unavené, protože není ani namáhané neustálou potřebou adaptace na různé hladiny jasu. Rovnoměrně osvětlené komunikace umožňují účastníkům provozu včas zaregistrovat překážky a rychleji na dané situace zareagovat.

Nekvalitní, nesprávně zvolené nebo chybně nainstalované osvětlení může nepříjemně oslňovat a vytvářet náhlé přechody mezi silně nasvícenými místy a tmavými stíny. Kombinace intenzivního světla a hlubokých stínů může poskytovat prostor pro vznik nebezpečných situací. Netřeba zapomínat také na to, že zejména pro zrak starších osob je nerovnoměrné osvětlení velkou zátěží. Řešením je ubrat intenzitu nejosvětlenějším místům  zrak se tak lépe přizpůsobí tmavším místům v jejich okolí.

Zdroje:

Vypracujeme vám řešení na míru

Každý projekt naceňujeme namíru podle potřeb vašeho prostoru. Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci našimi specialisty.

Tomáš Krúžek

obchodně-technický zástupce
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com