Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Správne podanie farieb

Pre pocit vizuálneho komfortu je dôležité, aby farby ľudí a predmetov v prostredí pôsobili prirodzene. Prirodzenosť podania farieb meria svetelný parameter index podania farieb Ra (z angl. CRI – color rendering index). Slnečné svetlo má hodnotu tohto indexu 100 Ra. Umelé osvetlenie sa vždy porovnáva s denným, slnečným svetlom a index vyjadruje percentuálne zastúpenie všetkých farieb.

Podanie farieb pri rôznych hodnotách CRI

Ak umelý svetelný zdroj dosahuje hodnotu indexu napr. 70 Ra, znamená to, že obsahuje 70 % všetkých vlnových dĺžok oproti slnku. Laicky vysvetlené, farby sú na 70 % verné farbám pri dennom svetle. Dalo by sa tiež povedať, že CRI udáva, nakoľko sa zhoduje skutočná farba predmetu s farbou pri osvetlení rôznymi svetelnými zdrojmi. Pozor však dávajte na zámenu CRI za teplotu farby, to je totiž úplne iná veličina. Bez problémov totiž nájdete dva zdroje svetla s rovnakou farbou svetla, ale inou hodnotou CRI.

Zmena farby pri umelom osvetlení

Podstatou CRI je odraz svetla od jednotlivých materiálov (odraz žiarenia rôznych vlnových dĺžok od pozorovaných predmetov). Modrý predmet vnímame ako modrý práve preto, že sa od neho odráža vlnová dĺžka zodpovedajúca modrej farbe. Určite si spomeniete na slová našich učiteľov o tom, že farby nie sú skutočné, ale sú len „v našom oku“.

Rozhodnutie človeka je mnohokrát ovplyvnené vnímaním farieb, bez toho, aby si to sám uvedomoval. Príkladom môže byť využitie svietidiel s vysokou hodnotou CRI na osvetlenie potravín v maloobchodoch, ktoré sa tak javia zdravšie a chutnejšie. V prípade verejného osvetlenia je však CRI často opomínaným svetelným parametrom. Výrobcovia zväčša produkujú osvetlenie spĺňajúce minimálne hodnoty Ra pre daný typ prostredia (haly, kancelárie, cesty…), zvýšenie hodnôt indexu je pre nich podstatne finančne náročnejšie. 

A prečo je správne podanie farieb tak dôležité? Napríklad pre bezpečnosť na cestách, včasné rozpoznanie prekážok, vizuálnu pohodu či neničenie zraku. A v nemalej miere aj pre verné zobrazenie farieb na bezpečnostných kamerách, rozpoznanie objektov v čo najskutočnejších farbách je ich hlavnou úlohou.

Efekt viacnásobných tieňov (Multishadow Effect)

Pojem „viacnásobné tiene“ sa už aj na Slovensku dostáva čoraz viac do povedomia. Svietidlo s jedným svetelným zdrojom (napr. žiarovkou) vytvára pri objekte len jeden tieň. LED technológia však funguje inak. V svietidle sa nachádza sústava zložená z viacerých malých LED diód. To ale znamená, že pri nekvalitnej optike svietidla môže veľmi jednoducho dochádzať k viacnásobným prekrývajúcim sa tieňom.

Efekt viacnásobných tieňov

Sprievodným javom mnohých menej kvalitných LED verejných svietidiel je teda efekt viacnásobných tieňov. K efektu dochádza, keď je zdroj svetla „rozbitý“ na viaceré menšie svietiace časti, pričom každá z nich má svoj vlastný ostro smerovaný svetelný tok. Tieto toky svetla sa v skutočnosti nachádzajú veľmi blízko seba, aj napriek tomu však vytvára každý svoj vlastný tieň. Svetlo teda nepôsobí celistvo a výsledkom je neostrý tieň predmetov či ľudí nachádzajúcich sa v dosahu takéhoto svietidla.  

Efekt viacnásobných tieňov je nepríjemný jav pre ľudský zrak i psychiku. Oku sa totiž zdajú obrysy tieňov neostré, preto sa snaží neustále zaostrovať. V podstate si mozog myslí, že ide o chybu zraku. Objekt pohybujúci sa pod svietidlom vytvára viacnásobné tiene, niekedy až stroboskopický efekt. Ten mätie mozog, unavuje oči a môže sa stať, že si niektorý z tieňov človek spletie s reálnym predmetom. Podvedomý reflex vyhnúť sa mu môže spôsobiť nehodu.

S príchodom nových typov LED svietidiel však problém viacnásobných tieňov postupne mizne. Eliminovať tento nežiaduci jav je možné pomocou:

  • difúzneho skla, tzv. prekrytia (má za úlohu svetlo rozptýliť) umiestneného do presnej vzdialenosti od LED diód,
  • vhodného povrchu prekrytia,
  • LED diód s presnou vzdialenosťou rozstupu.

Donedávna nebolo prekrytie (priehľadné či matné) umiestnené do presnej vzdialenosti od LED diód a táto vzdialenosť bola daná len estetickými či konštrukčnými vlastnosťami svietidla. Taktiež hustota rozmiestnenia jednotlivých diód bola len otázkou intenzity osvetlenia. Avšak v dnešnej dobe sú tieto parametre s cieľom eliminácie viacnásobných tieňov optimalizované.

Nové svietidlá už využívajú hlavne priehľadné prekrytie s hladkou plochou či prekrytie s malými výstupkami (napr. tvaru ihlanu). Rozmiestnenie bodových zdrojov (LED diód), ich vyžarovací uholvzdialenosť od prekrytia a raster (štruktúra povrchu) prekrytia sú presne stanovené. Všetko dohromady zabezpečí, že sa vytvorí spojitá až prekrývajúca sa svetelná stopa – žiadne viacnásobné tiene. 

FreyaLED a bezpečné osvetlenie 

A čo FreyaLED a bezpečné LED verejné osvetlenie? Pozorne sledujeme škálu dostupných LED verejných svietidiel na trhu a do svojej ponuky si vyberáme jednotlivé kúsky naozaj dôkladne. Svoje portfólio priebežne obmieňame a držíme tak krok s novo sa vyvíjajúcimi LED technológiami.

Jedným z najvhodnejších svietidiel pre účel bezpečného verejného osvetlenia miest či obcí je určite svietidlo Nicole s kvalitnou optikou a v rôznych prevedeniach (s RGB diódami či čistými bielymi diódami typu CREE). Dokáže naozaj pekne zvýrazniť objekty na ceste, svetlo pôsobí príjemne, neoslňuje. Porovnávané farby objektov za denného svetla a pod umelým osvetlením Nicole sú takmer totožné. 

Svietidlo Nicole – bezpečné verejné osvetlenie

Zdroje:

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com