Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

6. novembra 2012

Prípadová štúdia – LED osvetlenie bigboardov

Pôvodné riešenie osvetlenia

Zákazník využíval na osvetlenie reklamných plôch 248 ks výbojkových reflektorov 250 W. Po zarátaní predradníkov bol celkový príkon každého svietidla 270 W.

Spolu teda 248 x 270 W = 66 960 W.

Celoročne priemerne svietil 7 dní v týždni po 11 hodín. V priebehu roka teda spolu na osvetlenie reklamných plôch spotreboval 7 x 11 x 52 x 66 960 = cca 268 108 kWh.

Pri cene 0.14 euro/kWh predstavovali náklady na energiu na osvetlenie reklamných plôch za celý rok 37 535,1 eur.

Nové riešenie osvetlenia

Ako náhradu za 248 výbojkových svietidiel sme zákazníkovi ponúkli úsporné riešenie v podobe 248 ks LED exteriérových reflektorov 50 W. Po zarátaní predradníkov značky Mean Well je celkový príkon každého svietidla 64 W. Osvetlenie všetkých reklamných bigboardov teda spotrebuje 15 872 W.

Exteriérový LED reflektor 60°

Ročné náklady na energiu budú teda tvoriť 7 x 11 x 52 x 15 872 x 0.14 = 8 897,2 eur. Úspora dosiahnutá na spotrebe energie pri novom riešení je 28 638 eur/rok.

Do úvahy je však potrebné započítať aj náklady na údržbu svietidiel. Pri pôvodnom riešení boli ako zdroj svetla použité výbojkové reflektory s približnou dobou životnosti svetelného zdroja jeden rok. LED riešenie je úplne bezúdržbové so životnosťou viac ako 50 000 hodín, úspora na údržbe za rok je približne 4 504 eur (cena výbojkového svetelného zdroja a cena práce).

Celkové úspory na osvetlení

Celková úspora na osvetlení ročne je v tomto prípade až 33 142 eur, čo predstavuje neuveriteľných 80%. Keďže životnosť LED svietidiel, v našom prípade exteriérových reflektorov, je približne 12.5 roka, celkové úspory na osvetlení reklamných plôch dosiahnu viac ako 414 000 eur.

Porovnanie pôvodného riešenia s novým

Pôvodné riešenie Nové riešenie
Celkový príkon svietidla 270 W 64 W
Počet svietidiel 248 ks 248 ks
Príkon všetkých svietidiel 66 960 W 15 872 W
Ročné náklady na energiu 37 535,10 EUR 8 897,20 EUR
Ročné náklady na údržbu 4504,- EUR 0 EUR
Dosiahnutá úspora za rok 33 142,- EUR

Referenčné projekty s využitím našich LED reflektorov

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com