Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

26. októbra 2012

Prípadová štúdia – LED osvetlenie výrobnej haly

Pôvodné riešenie osvetlenia

Zákazník využíval na osvetlenie výrobnej haly 14 ks priemyslených lineárnych svietidiel. Každé bolo osadené výbojkovými trubicami 58 W alebo 65 W. Po zarátaní príkonu predradníkov bol celkový príkon každej trubice 83,1 W.

Spolu teda 28 x 83,1 W = 2 326,8 W.

Svietil 5 dní v týždni po 16 hodín. V priebehu roka teda spolu na osvetlenie dielne spotreboval 5 x 16 x 52 x 2326,8 = cca 9 679 kWh.

Pri cene 0.168 euro/kWh predstavovali náklady na energiu na osvetlenie dielne za celý rok 1 626 eur

Nové riešenie osvetlenia

Ako náhradu za 28 lineárnych výbojkových trubíc sme zákazníkovi ponúkli úsporné riešenie v podobe rovnakého počtu T8 LED trubíc 150 cm s príkonom 25 W. Keďže sa zachovali pôvodné predradníky v svietidlách, je celkový príkon každej trubice 43 W. Osvetlenie celej dielne teda spotrebuje 1 204 W.

LED trubica 150 cm

Ročné náklady na energiu budú teda tvoriť 5 x 16 x 52 x 1 204 x 0.168 = 841 eur. Úspora dosiahnutá na spotrebe energie pri novom riešení je 785 eur/rok.

Do úvahy je však potrebné započítať aj náklady na údržbu svietidiel. Pri pôvodnom riešení boli ako zdroj svetla použité výbojkové trubice s približnou dobou životnosti 12 000 hodín. LED riešenie je úplne bezúdržbové so životnosťou viac ako 40 000 hodín, úspora na údržbe za rok je približne 146 eur (cena výbojkovej trubice a cena práce).

Celkové úspory na osvetlení

Celková úspora nákladov na osvetlení ročne je v tomto prípade až 931 eur, čo predstavuje až 52%. Keďže životnosť LED svietidiel v našom prípade je približne 11 rokov, celkové úspory na osvetlení dielne dosiahnu viac ako 10 000 eur.

Porovnanie pôvodného riešenia osvetlenia s novým

  Pôvodné riešenie Nové riešenie
Celkový príkon svietidla 83,10 W 43 W
Počet svietidiel 28 ks 28 ks
Príkon všetkých svietidiel 2326,80 W 1204 W
Ročné náklady na energiu 1626 EUR 841 EUR
Ročné náklady na údržbu 146 EUR 0 EUR
Dosiahnutá úspora za rok 931 EUR

Referenčné projekty s využitím LED trubíc

 

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com