Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

22. januára 2013

Prípadová štúdia – LED verejné osvetlenie obce

Pôvodné riešenie osvetlenia

Zákazník využíval na osvetlenie ulice v obci 9 ks výbojkových svietidiel 80 W. Po zarátaní predradníkov bol celkový príkon každého svietidla 148 W.

Spolu teda 9 x 148 W = 1 332 W.

Celoročne priemerne svietil 7 dní v týždni po 11 hodín. V priebehu roka teda spolu na osvetlenie ulice spotreboval 7 x 11 x 52 x 1 332 = cca 5 333 kWh.

Pri cene 0.146 euro/kWh predstavovali náklady na energiu na osvetlenie hlavnej ulice za celý rok 778,6 eur

Nové riešenie osvetlenia

Ako náhradu za 9 výbojkových svietidiel sme zákazníkovi ponúkli úsporné riešenie v podobe 9 ks LED svietidiel Lumis-LED White Moonlight 24 W. Po zarátaní predradníkov značky Mean Well je celkový príkon každého svietidla 28 W. Osvetlenie celej hlavnej ulice teda spotrebuje 252 W.

LED svietidlo Lumis-LED

Ročné náklady na energiu budú teda tvoriť 7 x 11 x 52 x 252 x 0.146 = 147,3 eur. Úspora dosiahnutá na spotrebe energie pri novom riešení je 631,3 eur/rok.

Do úvahy je však potrebné započítať aj náklady na údržbu svietidiel. Pri pôvodnom riešení boli ako zdroj svetla použité výbojkové svietidlá s približnou dobou životnosti 6 000 hodín. LED riešenie je úplne bezúdržbové so životnosťou okolo 80 000 hodín, úspora na údržbe za rok teda tvorí približne 186,6 eur (cena výbojkového svietidla a cena práce).

Celkové úspory na osvetlení

Celková úspora na osvetlení ročne je v tomto prípade až 817,9 eur, čo predstavuje úsporu až 85%. Keďže životnosť LED svietidiel, v našom prípade LED svietidiel Lumis-LED, je približne 20 rokov, celkové úspory na osvetlení hlavnej ulice dosiahnu 16 350 eur.

Porovnanie pôvodného riešenia osvetlenia s novým

  Pôvodné riešenie Nové riešenie
Celkový príkon svietidla 148 W 24 W
Počet svietidiel 9 ks 9 ks
Príkon všetkých svietidiel 1332 W 252 W
Ročné náklady na energiu 778,60 EUR 147,30 EUR
Ročné náklady na údržbu 186,60 EUR 0 EUR
Dosiahnutá úspora za rok 817,90 EUR

Referenčné projekty s využitím LED svietidiel VO

 

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com