Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Nášmu klientovi sme zabezpečili kompletný servis výmeny osvetlenia vrátane montáže nových a demontáže starých svietidiel.

Vo výrobných priestoroch nášho klienta sme pôvodné 400 W výbojkové osvetlenie nahradili 266 kusmi LED svietidiel s vysokou účinnosťou. Osvetlenie priestorov lakovne zabezpečuje 51 kusov svietidiel do výbušného prostredia.

Pomocou simulácie v programe DiaLux sme navrhli optimálne rozmiestnenie, množstvo a výkon svietidiel tak, aby spĺňali požadovanú úroveň a rovnomernosť osvetlenia podľa príslušných noriem.

Súčasťou výmeny osvetlenia bolo aj dodanie protipanikového osvetlenia, ktoré slúžia pri výpadku elektrickej energie alebo vzniku inej núdzovej situácie.

úspora energií70 %
návratnosť investície2,8 roka
záruka5 rokov
rozloha priestoru6 100 m²
počet svietidiel266 kusov

Pôvodné osvetlenie

  • Priemyselné 400 W výbojkové svietidlá
  • Vysoké údržbové náklady

Riešenie

  • Vysokoefektívne LED svietidlá s dlhou životnosťou
  • Núdzové osvetlenie
  • Výmena rozvádzačov

Dodané služby

  • Svetelno-technická štúdia
  • Analýza realizovatelnosti
  • Odborná inštalácia osvetlenia

Svetelno-technický projekt osvetlenia v našich výrobných priestoroch splnil požiadavky a namontované LED svietidlá PRIMUS spĺňajú svoj účel tak, ako bolo dohodnuté v technických podmienkach. Spoluprácu a služby spoločnosti FREYA hodnotíme vysoko-pozitívne.

Boris Suja, MALIEB, s.r.o.

Podobné referencie

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com