Poptávka

Máte otázku? Zanechte nám dotaz.

24. března 2015

Případová studie – modernizace veřejného osvětlení Gbely

Původní řešení osvětlení

Veřejné osvětlení města Gbely sestává z přibližně 500 ks svítidel, která se nacházejí na ocelových sloupech a na betonových sloupech elektrického vedení. Jsou rozmístěna pravidelně na hlavních silnicích a nepravidelně na silnicích vedlejších. Hlavní i vedlejší silnice jsou osvětleny jednostranně. 

Situačná mapa Mesta Gbely

Původní řešení představovaly sodíkové a kompaktní výbojky. Soustava veřejného osvětlení byla řízena pomocí šerosnímače (šerosnímače vykazují problematické fungování v důsledku interakce s jinými zdroji světla).

Pomocí měření provedených na 8 rozvaděčích se zjistilo, že z celkového množství 499 svítidel bylo až 30 ks nefunkčních. Dalším významným problémem byla vysoká spotřeba elektrické energie způsobena zastaralostí osvětlovací soustavy.

Svítidla ve městě se nacházela v různém stádiu svého života (některá byla rezavá a nefunkční, jiná relativně zachovalá). Nicméně v průměru měla odsvícenou střední dobu života, což v tomto konkrétním případě znamená pokles účinnosti až na 60%. Svítidla se stala neefektivní (při stejné spotřebě svítila méně). Navíc, rovnoměrnost osvětlení nedosahovala požadavky dané normou ČSN EN 13201.

Pôvodné osvetlenie v Meste Gbely

Celkový objem svítidel i množství nefunkčních svítidel v jednotlivých oblastech města jsou znázorněny v tabulce.

Rozvaděč Počet svítidel
(z toho nefunkčních)
Slnečná 82 ks (11 ks)
Naftárska 78 ks
Pionierska 84 ks (8 ks)
Farské 30 ks (3 ks)
Čarského 132 ks (7 ks)
Kostol 10 ks
Mládeže 50 ks
Lesná 33 ks (1 ks)

Nové řešení osvětlení

Před samotným návrhem nového řešení byl proveden audit, který podrobně prozkoumal stav celé osvětlovací soustavy. Vzhledem k její zastaralosti a neefektivnosti jsme městu vypracovali podrobný návrh nového osvětlení, který měl za cíl:

  • snížit spotřebu elektrické energie
  • zajistit funkčnost celé soustavy
  • zvýšit účinnost svítidel
  • zajistit rovnoměrnost osvětlení
  • zredukovat počet odběrných míst
  • umístit osvětlení pod úroveň elektrického vedení

Sodíkové a kompaktní výbojky jsme nahradili úspornými LED svítidly Segin M 56W 5050lm (95 ks použitých na hlavních silnicích) a Segin M 28W 2600lm (405 ks použitých na vedlejších silnicích). Příkon jednoho svítidla je 56 W/28 W (dříve v průměru 126,4 W) v závislosti na typu silnice. Na hlavní silnici je příkon svítidla vyšší, svítidla jsou ve větší výšce a sloupy se nacházejí dál od sebe.

LED svietidlo SeginLED svietidlo Segin

Svítidla jsou ovládána pomocí astronomických hodin a soumrakových snímačů. Znamená to, že celá osvětlovací soustava je řízena elektronikou podle stmívání a nemůže se stát, že svítí při denním světle (což je v obcích velmi častým jevem).

Počet rozvaděčů se nám podařilo zredukovat na polovinu (z 8 na 4 ks), a to díky nižší spotřebě energie a propojení větví veřejného osvětlení. Toto snížení počtu odběrných míst znamená pro město nemalé snížení nákladů.

Nové LED osvětlení města Gbely v noci

Nové LED osvětlení města Gbely v noci

Dosažené úspory

Spotřeba elektrické energie na osvětlení celého města dosahuje v novém návrhu 22,81 kW (dříve 63,1 kW) – až 63,8% úspora elektrické energie.

Návratnost investice je 5,3 roku.

Úspora dosažená na spotřebě energie činí 20 087,1 eura ročně. Úspora nákladů na údržbu je 2 204 eur ročně (LED řešení je zcela bezúdržbové a má životnost až 100 000 hodin, tedy přibližně 25 let).

Celková úspora za období životnosti LED svítidel je více než 557 277,5 eura. Úspora CO2 za období životnosti svítidla je téměř 3000 tun.

Srovnání původního řešení osvětlení s novým

  Původní řešení Nové řešení
Celkový příkon svítidla 126,4 W 28/54 W
Počet svítidel 499 ks 500 ks
Příkon všech svítidel 63,1 kW 22,81 kW
Životnost světelných zdrojů 14 000 hod. 100 000 hod.
Účinnost svítidel 60 % 100 %
Roční náklady na energii 31 672,24 EUR 11 585,14 EUR
Roční náklady na údržbu 2 204 EUR 0 EUR
Dosažená úspora za rok 22 291,1 EUR

Referenční projekty s využitím LED svítidel VO

Vypracujeme vám řešení na míru

Každý projekt naceňujeme namíru podle potřeb vašeho prostoru. Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci našimi specialisty.

Tomáš Krúžek

obchodně-technický zástupce
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com