Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

24. marca 2015

Prípadová štúdia – modernizácia verejného osvetlenia Gbely

Pôvodné riešenie osvetlenia

Verejné osvetlenie mesta Gbely pozostáva z približne 500 ks svietidiel, ktoré sa nachádzajú na oceľových stĺpoch a na betónových stĺpoch elektrického vedenia. Sú rozmiestnené pravidelne na hlavných cestách a nepravidelne na cestách vedľajších. Hlavné i vedľajšie cesty sú osvetlené jednostranne. 

Situačná mapa Mesta Gbely

Pôvodné riešenie predstavovali sodíkové a kompaktné výbojky. Sústava verejného osvetlenia bola riadená pomocou šerosnímača (šerosnímače vykazujú problematické fungovanie v dôsledku interakcie s inými zdrojmi svetla).

Pomocou meraní vykonaných na 8 rozvádzačoch sa zistilo, že z celkového množstva 499 svietidiel bolo až 30 ks nefunkčných. Ďalším významným problémom bola vysoká spotreba elektrickej energie spôsobená zastaranosťou osvetľovacej sústavy. 

Svietidlá v meste sa nachádzali v rôznom štádiu svojho života (niektoré boli hrdzavé a nefunkčné, iné relatívne zachovalé). Avšak v priemere mali odsvietenú strednú dobu života, čo v tomto konkrétnom prípade znamená pokles účinnosti až na 60 %. Svietidlá sa stali neefektívne (pri rovnakej spotrebe svietili menej). Naviac, rovnomernosť osvetlenia nedosahovala požiadavky dané normou STN EN 13201. 

Pôvodné osvetlenie v Meste Gbely

Celkové množstvá svietidiel i množstvá nefunkčných svietidiel v jednotlivých oblastiach mesta sú znázornené v tabuľke. 

Rozvádzač Počet svietidiel
(z toho nefunkčných)
Slnečná 82 ks (11 ks)
Naftárska 78 ks
Pionierska 84 ks (8 ks)
Farské 30 ks (3 ks)
Čarského 132 ks (7 ks)
Kostol 10 ks
Mládeže 50 ks
Lesná 33 ks (1 ks)

Nové riešenie osvetlenia

Pred samotným návrhom nového riešenia bol uskutočnený audit, ktorý podrobne preskúmal stav celej osvetľovacej sústavy. Vzhľadom na jej zastaranosť a neefektívnosť sme mestu vypracovali podrobný návrh nového osvetlenia, ktorý mal za cieľ:

  • znížiť spotrebu elektrickej energie
  • zabezpečiť funkčnosť celej sústavy
  • zvýšiť účinnosť svietidiel
  • zaistiť rovnomernosť osvetlenia
  • zredukovať počet odberných miest 
  • umiestniť osvetlenie pod úroveň elektrického vedenia

Sodíkové a kompaktné výbojky sme nahradili úspornými LED svietidlami Segin M 56 W 5 050 lm (95 ks použitých na hlavných cestách) a Segin M 28 W 2 600 lm (405 ks použitých na vedľajších cestách). Príkon jedného svietidla je 56 W/28 W (predtým v priemere 126,4 W) v závislosti od druhu cesty. Na hlavnej ceste je príkon svietidla vyšší, svietidlá sú vo väčšej výške a stĺpy sa nachádzajú ďalej od seba. 

LED svietidlo SeginLED svietidlo Segin

Svietidlá sú ovládané pomocou astronomických hodín a súmrakových snímačov. Znamená to, že celá osvetľovacia sústava je riadená elektronikou podľa stmievania a nemôže sa stať, že svieti pri dennom svetle (čo je v obciach veľmi častým javom).

Počet rozvádzačov sa nám podarilo zredukovať na polovicu (z 8 na 4 ks), a to vďaka nižšej spotrebe energie a prepojeniu vetiev verejného osvetlenia. Toto zníženie počtu odberných miest znamená pre mesto nemalé zníženie nákladov.

Nové LED osvetlenie mesta Gbely v noci

Nové LED osvetlenie mesta Gbely v noci

Dosiahnuté úspory

Spotreba elektrickej energie na osvetlenie celého mesta dosahuje v novom návrhu 22,81 kW (predtým 63,1 kW) – až 63,8 % úspora elektrickej energie.

Návratnosť investície je 5,3 roka.

Úspora dosiahnutá na spotrebe energie činí 20 087,1 eura ročne.

Úspora nákladov na údržbu je 2 204 eur ročne (LED riešenie je úplne bezúdržbové a má životnosť až 100 000 hodín, teda približne 25 rokov). 

Celková úspora za obdobie životnosti LED svietidiel je viac než 557 277,5 eura. Úspora CO2 za obdobie životnosti svietidla je takmer 3 000 ton. 

Porovnanie pôvodného riešenia osvetlenia s novým

  Pôvodné riešenie Nové riešenie
Celkový príkon svietidla 126,4 W 28/54 W
Počet svietidiel 499 ks 500 ks
Príkon všetkých svietidiel 63,1 kW 22,81 kW
Životnosť svetelných zdrojov 14 000 hod. 100 000 hod.
Účinnosť svietidiel 60 % 100 %
Ročné náklady na energiu 31 672,24 EUR 11 585,14 EUR
Ročné náklady na údržbu 2 204 EUR 0 EUR
Dosiahnutá úspora za rok 22 291,1 EUR

Referenčné projekty s využitím LED svietidiel VO

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com