Poptávka

Máte otázku? Zanechte nám dotaz.

22. května 2013

Případová studie – LED osvětlení skladových prostor

Původní řešení osvětlení

Zákazník na osvětlení skladových prostor v hale využíval kombinaci dvou typů osvětlení. Na osvětlení většiny běžných ploch a ploch mezi regály využíval dvoutrubicová svítidla s tenkými vysocesvítivými neonovými trubicemi (průměr T5, délka 1500 mm). K osvětlení balících a nakládacích prostor to byla výbojková svítidla (400 W), kvůli normou požadované vyšší svítivosti.

Celkem se na rozloze 96×96 m nacházelo 424 ks dvoutrubicových svítidel (848 ks trubic) a 52 ks výbojkových svítidel v 9m výšce. Podle projektu by svítivost v hale měla dosahovat hodnotu 500 luxů v „žlutých zónách“ a 250 luxů v „bílých zónách“, jak je znázorněno v náčrtu zeleným písmem. Bohužel, realita ukázala skutečné hodnoty. Při světelném auditu probíhajícím v nočních hodinách (kvůli existujícím světlíkům ve stropě) byly naměřeny hodnoty (červený typ písma) ve většině případů nižší, než byly projektovány.
Nákres půdorysu haly

Nové řešení osvětlení

Nejúspornějším a nejlevnějším LED řešením pro zákazníka byla nová průmyslová LED svítidla, konkrétně model 100A-320.

Průmyslové LED svítidlo model 100A-320

Díky těmto vysocesvítivým průmyslovým LED svítidlům se celkový počet svítidel zmenšil z původních 476 ks na nových 117 ks. Jak můžete vidět na obrázku 3D modelové simulace, byl vypracován i nový rastr LED svítidel.

3D modelová simulace

Jelikož se jedná o halu s výškou 9 m, na další zvýšení intenzity osvětlení byla v LED průmyslových svítidlech použita optika s vyzařovacím úhlem 90°, čímž se svítivost zvýšila o 20~30% při stejném výkonu.

Vyzařovací úhel 90°

Následný přepočet v programu ukázal rozptýlení světla v prostoru, i s příslušnými hodnotami osvětlení v luxech.

Studie zobrazující intenzitu osvětlení v luxech

Průměrná hodnota osvětlení dosáhla E(av) = 283 luxů, ale maximální hodnoty osvětlení místy dosáhly až E(max) = 527 luxů. Na barevném 3D zobrazení svítivosti můžete vidět zóny s příslušnou silou osvětlení.

3D studie rozptylu světelného toku

Celkové úspory na osvětlení

Po aplikaci tohoto návrhu vznikla roční úspora elektrické energie v hodnotě 258 MWh, což prakticky znamená, že náklady na energii klesly o 46%. Zákazník tak ročně ušetřil až 33 750 €, přičemž návratnost počáteční investice byla 2,3 roku.

Životnost tohoto typu průmyslových LED svítidel je 50 000 hod., což v případě konkrétního zákazníka (s ohledem na pravidelnost a délku svícení) představuje 6,4 roku. Celková předpokládaná úspora během životnosti svítidel tedy může dosáhnout až 216 000 €.

Referenční projekty s využitím průmyslového LED osvětlení

 

Vypracujeme vám řešení na míru

Každý projekt naceňujeme namíru podle potřeb vašeho prostoru. Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci našimi specialisty.

Tomáš Krúžek

obchodně-technický zástupce
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com