Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

22. mája 2013

Prípadová štúdia – LED osvetlenie skladových priestorov

Pôvodné riešenie osvetlenia

Zákazník na osvetlenie skladových priestorov v hale využíval kombináciu dvoch typov osvetlení. Na osvetlenie väčšiny bežných plôch a plôch medzi regálmi využíval dvojtrubicové svietidlá s tenkými vysokosvietivými neónovými trubicami (priemer T5, dĺžka 1500 mm). Na osvetlenie baliacich a nakladacích priestorov to boli výbojkové svietidlá (400 W), kvôli normou požadovanej vyššej svietivosti.

Spolu sa na rozlohe 96×96 m nachádzalo 424 ks dvojtrubicových svietidiel (848 ks trubíc) a 52 ks výbojkových svietidiel v 9m výške. Podľa projektu by svietivosť v hale mala dosahovať hodnotu 500 luxov v „žltých zónach“ a 250 luxov v „bielych zónach“, ako je znázornené v náčrte zeleným typom písma. Bohužiaľ, realita ukázala skutočné hodnoty. Pri svetelnom audite prebiehajúcom v nočných hodinách (kvôli existujúcim svetlíkom v strope) boli namerané hodnoty (červený typ písma) vo väčšine prípadov nižšie, ako bolo naprojektované.
Náčrt pôdorysu haly

Nové riešenie osvetlenia

Najúspornejším a najlacnejším LED riešením pre zákazníka boli nové priemyselné LED svietidlá, konkrétne model 100A-320.

Priemyselné LED svietidlo model 100A-320

Vďaka týmto vysokosvietivým priemyselným LED svietidlám sa celkový počet svietidiel zmenšil z pôvodných 476 ks na nových 117 ks. Ako môžete vidieť na obrázku 3D modelovej simulácie, bol vypracovaný aj nový raster LED svietidiel.

3D modelová simulácia

Keďže sa jedná o halu s výškou 9 m, na ďalšie zvýšenie intenzity osvetlenia bola v LED priemyselných svietidlách použitá optika s vyžarovacím uhlom 90°, čím sa svietivosť zvýšila o 20~30% pri tom istom výkone.

Vyžarovací uhol 90°

Následný prepočet v programe ukázal rozptýlenie svetla v priestore, aj s príslušnými hodnotami osvetlenia v luxoch.

Štúdia zobrazujúca intenzitu osvetlenia v luxoch

Priemerná hodnota osvetlenia dosiahla E(av) = 283 luxov, no maximálne hodnoty osvetlenia miestami dosiahli až E(max) = 527 luxov. Na farebnom 3D zobrazení svietivosti môžete vidieť zóny s príslušnou silou osvetlenia.

3D štúdia rozptylu svetelného toku

Celkové úspory na osvetlení

Po aplikácii tohto návrhu vznikla ročná úspora elektrickej energie v hodnote 258 MWh, čo prakticky znamená, že náklady na energiu klesli o 46%. Zákazník tak ročne ušetril až 33 750 €, pričom návratnosť počiatočnej investície bola 2,3 roka.

Životnosť tohto typu priemyselných LED svietidiel je 50 000 hod., čo v prípade konkrétneho zákazníka (s ohľadom na pravidelnosť a dĺžku svietenia) predstavuje 6,4 roka. Celková predpokladaná úspora počas životnosti svietidiel teda môže dosiahnuť až 216 000 €.

Referenčné projekty s využitím priemyselného LED osvetlenia

 

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com