Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Energetický audit (verejného) osvetlenia

Posúdime súčasný stav osvetlenia a navrhneme opatrenia na zníženie jeho energetickej náročnosti.

Audit alebo tzv. passportizácia zahŕňa zmapovanie súčasného technického stavu svietidiel, stožiarov, výložníkov, kabeláže a rozvádzačov. Jeho súčasťou je taktiež meranie spotreby elektrickej energie, zaznačenie GPS pozície svetelných bodov (stožiarov), rozvádzačov a ich fotodokumentácia.

Celý systém osvetlenia zhodnotíme a vypracujeme svetelno-technický návrh, poskytneme vám návrh opatrení na zníženie spotreby energie. Definujeme správny typ svietidla vytypovaných úsekov komunikácií, pre konkrétny svetelný bod, podľa platných svetelno-technických noriem.

Cieľom energetického auditu je získať komplexný pohľad na súčasný stav osvetlenia, jeho energetickú náročnosť a nedostatky. Presná kalkulácia výšky investície, jej návratnosti a energetických úspor vám poskytne dôležité informácie o počiatočnej finančnej náročnosti navrhovaného riešenia, ale i o ušetrených finančných prostriedkoch v dlhodobom horizonte.

Výsledkom energetického auditu je písomná správa. Je nevyhnutným dokumentom pre spracovanie projektovej dokumentácie a taktiež pre komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Ak by ste aj vy chceli znížiť energetickú náročnosť celej osvetľovacej sústavy a zabezpečiť tak úsporu financií z dlhodobého hľadiska, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás 

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com