Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

FAQ – Často kladené otázky

Často kladené otázky: Verejné osvetlenie

Je pre obec výhodné vymeniť svietidlá za LED aj pri menšom počte svietidiel?

Áno, úsporu na nákladoch za elektrickú energiu a údržbu je možné dosiahnuť už aj pri malom počte svietidiel.

Je vhodné vymeniť pouličné svietidlá za LED aj keď má obec nedávno zrekonštruované osvetlenie?

Výmena pouličných svietidiel za LED sa oplatí vo všeobecnosti vždy, aj pokiaľ má obec novšie svietidlá. Pri starších svietidlách s vyššou spotrebou je samozrejme úspora po prechode na LED osvetlenie výraznejšia (70 – 90 %). Úspora pri novších konvenčných zdrojoch je 50 – 70 % zo súčasných nákladov.

Prečo sa rozhodnúť práve pre LED technológiu? V čom je výhodnejšia v porovnaní napr. s indukčnými riešeniami?

Indukčné svietidlá využívajú technológiu, ktorá nemá ďalšiu perspektívu rozvoja. Čo sa týka parametrov svietidiel, pri indukcii už nie je možné zvyšovať merný výkon lm/W. LED svietidlá dokážu poskytnúť lepšie hodnoty Ra (index podania farieb). Indukčné svietidlá majú porovnateľnú životnosť ako LED svietidlá, LED svietidlá sú pre prvotnú investíciu nákladnejšie. Keďže v indukčných svietidlách vzniká silný elektromagnetický výboj, pri niektorých prevedeniach svietidiel môžu mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie.

Je možné zrekonštruovať aj elektrické rozvody?

Áno, k rekonštrukcii osvetlenia vieme zabezpečiť aj výmenu elektrických rozvodov.

Obec má skratujúce vedenie, je možné vyriešiť aj tento problém?

Áno, náš technik vo väčšine prípadov dokáže po obhliadke odhaliť problém a navrhnúť adekvátne riešenie.

Koľko stojí rekonštrukcia osvetlenia v obci? Aká je cena za svietidlo?

Celková cena za rekonštrukciu osvetlenia sa odvíja od počtu svetelných bodov, od rozsahu realizových prác (audit, montáž a i.) a samozrejme aj od typu zvoleného svietidla. Cena za svietidlo sa stanoví individuálne pre každý projekt. Závisí od navrhnutého typu svietidla a samozrejme aj od celkového množstva.

Často kladené otázky: Senzorové svietidlá

Poskytujú svietidlá dostatok svetla ako náhrada za doteraz využívané žiarovky?

Senzorové svietidlo Senzo 12W, ktoré je naše najviac používané svietidlo vyžaruje toľko svetla ako klasická 75W žiarovka.

Nemajú použité mikrovlnné senzory vplyv na zdravie osôb a zvierat?

Vyžarovaná energia je veľmi slabá, takže sa nepredpokladá žiadny negatívny dopad, zvlášť pri takto krátkodobom pôsobení.

Nedochádza k nežiaducim odrazom mikrovĺn od kovových povrchov a nežiaducemu zopnutiu pri pohybe za bytovými dverami alebo pri pohybe v potrubí?

Pri niektorých kovových povrchov môže dôjsť k odrazom, avšak je možné nastaviť citlivosť senzora, pokiaľ by k tomu dochádzalo. S problémom so spínaním pri pohyboch v potrubí sme sa nestretli.

Je možné dojednať viacročnú záručnú lehotu na osadené LED čipy?

Momentálne poskytujeme predĺženú záruku na celé svietidlo 3 roky.

Sú osadené mikrovlnné senzory dostatočné a nie je potrebné ich doplniť o externé čidlá pre lepšie pokrytie priestoru?

Dosah senzora je nastaviteľný v každom svietidle samostatne, max. dosah je polomer do 10 m, tzn. do 5 m od svietidla. Samozrejme za podmienok bežnej inštalácie svietidiel.

Nerušia použité mikrovlnné senzory wifi v pásme 2.4 nebo 5 GHz?

Mikrovlnné senzory pracujú v pásme 5,8 GHz, takže sledujú priame prenosy a narušenie nie je pravdepodobné.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com