Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

23. októbra 2019

Vplyv LED osvetlenia na život netopierov

Prečo netopiere potrebujú našu pomoc?

Verejné LED osvetlenie špeciálne vyvinuté pre oblasti, v ktorých sa vyskytujú netopiere, nie je v našom portfóliu žiadnou novinkou. Naliehavou sa však stáva otázka ochrany viacerých druhov zvierat, ktoré sú ohrozené, netopiere nevynímajúc. Napriek tomu, že človeku poskytujú neoceniteľné služby, ich populácia sa za posledné desaťročia alarmujúco znížila. Vzdelávanie o základných úlohách (nielen) netopierov pre udržiavanie zdravých ekosystémov tak nikdy nebolo dôležitejšie.

Jednou z medzinárodných dohôd zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov netopierov je Dohoda o ochrane netopierov v Európe (Agreement on the Conservation of Bats in Europe) z roku 1994. Dohoda sa vzťahuje na všetky európske druhy netopierov a dôvodom jej prijatia bola skutočnosť, že stav ich ochrany nebol veľmi priaznivý a v mnohých európskych krajinách patria netopiere k silne ohrozeným druhom. Slovenská republika podpísala medzinárodnú dohodu o ochrane netopierov v Európe 8. augusta 1998. Momentálne žije na Slovensku podľa odborníkov až 28 druhov netopierov a všetky sú zákonom chránené.

LED osvetlenie a netopiereNapriek tomu, že netopiere nemajú takmer žiadnych prírodných nepriateľov, v posledných desaťročiach čelili mnohým hrozbám súvisiacich najmä s ľudskou činnosťou.

Prirodzené biotopy netopierov sa zmenšujú a nútia ich, aby sa dostali do kontaktu s ľuďmi. Netopiere si však v prípade potreby dokážu na človeka zvyknúť. Zvyšovaním povedomia o ich živote môžeme prekonať mýty, strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z toho dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život. No a práve človek vo veľkej miere prispieva k ohrozeniu ich života.

Ničenie ich prirodzeného prostredia a narúšanie ich zhromaždísk (znečisťovaním prírody, riek, vyrubovaním lesov a brehových porastov) spôsobuje vážne ohrozenie a úbytok netopierov. Netopiere tak prichádzajú o svoje úkryty a nemajú dostatok potravy.

Okrem toho stále agresívnejšie používanie pesticídov v poľnohospodárstve vedie k výraznému poklesu hlavného zdroja potravy netopierov. Väčšina netopierov sa živí hmyzom, čím významne prispieva k jeho regulácii v prírode. Netopier vodný dokáže za jednu noc zožrať až tritisíc komárov. Netopiere žijú vo veľkých skupinách a majú vyvinuté sociálne väzby a správanie. Kolónie, ktoré môžu mať až stotisíce jedincov, dokážu za jednu noc skonzumovať aj niekoľko stoviek ton hmyzu.

Netopiere sú jediné lietajúce cicavceNetopiere tvoria samostatný rad z triedy cicavcov s vedeckým názvom Chiroptera (chiro – ruka, ptera – krídlo). Sú to jediné lietajúce cicavce, vďaka čomu sú pravdepodobne opradené množstvom mýtov a povier.

Vplyv osvetlenia na hľadanie potravy

Netopiere dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom. Veľká časť netopierov na Slovensku je v súčasnosti viazaná na panelové budovy. Častým príkladom výskytu netopierov sú podkrovia kostolov a iných starých stavieb, ktoré sú kvôli pokoju a tme vyhľadávaným miestom výchovy mláďat. Dôležitým faktorom je nízka miera reprodukcie netopierov – väčšina samíc rodí iba jedno mláďa za rok

Kvôli osvetleniu v blízkosti svojich úkrytov vylietavajú niektoré druhy pomalšie lietajúcich netopierov neskôr, čím sa skracuje doba hľadania potravy. Netopiere tak vyčerpávajú svoje tukové zásoby – bola pozorovaná zmena v telesnej hmotnosti medzi jedincami žijúcimi v umelo osvetlenej a neosvetlenej kolónii – mláďatá sú menšie a kvôli nižšej zásobe tuku často neprežijú zimný spánok. Rýchlejšie druhy netopierov zasa priťahuje vyššia koncentrácia hmyzu v blízkosti svietidiel, preto sa umelo zhromažďujú v okolí svietidiel v parkoch, záhradách alebo sídliskách. Preto je potrebné hľadať riešenia, ktoré umožnia netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre človeka.

Búdky pre netopiereNetopierom môžeme pomôcť vyvesovaním špeciálnych búdok v záhradách, parkoch alebo lesoch. Od vtáčích sa odlišujú tým, že majú vletový otvor v dolnej časti.

Svetlo a netopiere  ako to funguje?

Zvieratá, ktoré potrebujú na orientáciu mesiac alebo prirodzené nočné svetlo, sú podráždené umelými zdrojmi svetla. Zmiznutie prirodzenej nočnej tmy v zásadnej miere ovplyvňuje mnoho druhov živočíchov. Obzvlášť citlivé na rušivé vplyvy svetla v blízkosti svojich príbytkov, na letových trasách a v revíroch, v ktorých lovia potravu, sú netopiere. Hlavne pouličné osvetlenie môže spôsobiť bolestivé oslnenie týchto nočných tvorov

Oči netopierov sú v porovnaní s inými druhmi denných cicavcov dokonale prispôsobené tmavému prostrediu. Je to hlavne vďaka vysokej citlivosti sietnice, a teda veľkému pomeru tyčiniek v oku. Preto môže netopier v tme vidieť štyrikrát až päťkrát lepšie ako človek. Sietnica netopiera je citlivá aj pri veľmi nízkej intenzite svetla. Pri vysokej intenzite svetla (denné svetlo) je detekcia znížená nadmernou stimuláciou tyčiniek v sietnici. Zloženie sietnice sa líši podľa druhu netopiera, takže vplyv umelého svetla na druh sa môže líšiť. Netopiere môžu vidieť aj v ultrafialovom svetle, no toto svetlo môže skreslovať obraz. Verejné svietidlá vyžarujúce UV žiarenie môžu spôsobovať problémy tým druhom netopierov, ktorých oko neobsahuje filter blokujúci UV žiarenie, čo môže spôsobiť poškodenie sietnice.

Výskum Rijkswaterstaat (súčasť holandského ministerstva pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo) z roku 2012 ukázal, že oči netopiera sú obzvlášť citlivé na ultrafialové žiarenie a na modrú časť farebného spektra, oveľa menej na oranžové a červené svetlo. Citlivosť na svetlo je variabilná naprieč druhovou diverzitou, ale všeobecne platí, že citlivosť na červené viditeľné svetlo je vyššia ako citlivosť na biele svetlo. Na tomto základe vyvinul holandský výrobca Innolumis jantárovo sfarbené svetlo bez UV žiarenia. Vďaka oranžovo sfarbenému svetlu je prakticky nerozoznateľná od konvenčnej sodíkovej výbojky. Svietidlo vedome akceptuje nižšiu účinnosť a spolieha sa na najnižšiu možnú farebnú teplotu, čo zvieratá v noci omnoho menej dráždi.

Po prvýkrát boli svietidlá vyvinuté pre netopiere použité na konci roku 2011 na osvetlenie ekoduktu na diaľnici v Holandsku. Kontinuálne osvetlenie pozdĺž letových dráh netopierov (pozdĺž ciest či riek) vytvára pre niektoré druhy neprekonateľnú bariéru, čím zostávajú kolónie izolované. Umelé osvetlenie fungujúce ako bariéra tak núti netopiere k tomu, aby menili svoje obvyklé letové trasy.

LED osvetlenie a netopiere

Posledný augustový týždeň patrí už od roku 1997 Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night), ktorá sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Verejné osvetlenie vhodné pre netopiere

Spektrum prirodzeného svetla poskytuje netopierom cenné informácie o ich polohe, časti dňa, roka a o celkovom okolitom prostredí. Naopak, umelé nočné osvetlenie má negatívny vplyv na každodennú činnosť netopierov, akou je výletová aktivita, presun na lokalitu lovu i lov samotný. Ukázalo sa, že zrak niektorých nočných predátorov bol umelým osvetlením narušený a ich úspešnosť pri love sa podstatne znížila.

Pri výbere vhodného verejného osvetlenia sú zohľadňované viaceré faktory, ako napr. spotreba energie, dizajn či bezpečnosť obyvateľov. Osvetlené prostredie dáva človeku pocit bezpečia, nočným živočíchom však môže spôsobiť nemalé problémy. Verejné osvetlenie fungovalo v minulosti iba počas bezmesačnej noci alebo len do polnoci. V priebehu 20. storočia rozvoj elektrického osvetlenia, dopravnej infraštruktúry, ekonomickej aktivity a rapídny nárast ľudských obydlí zapríčinili v rozvinutých mestách trvalé osvetlenie od súmraku do úsvitu, 365 dní v roku.

V súčasnosti LED svietidlá nahradzujú tradičné osvetlenie, a to hlavne vďaka ich zvýšenej energetickej úspornosti, flexibilite dizajnu, schopnosti meniť farbu svetla či dlhej životnosti. Preto je súčasťou nášho portfólia LED verejné svietidlo Nicole Bat, špeciálne navrhnuté do oblastí, v ktorých sa vyskytujú netopiere. Svietidlo má dlhú životnosť a vyžaduje minimálnu údržbu – vďaka tomu je udržateľným riešením, ktoré môže ochrániť tisícky netopierov na Slovensku pred neželaným oslnením.

Pre viac informácií o parametroch svietidla Nicole Bat nás neváhajte kontaktovať.

Zdroje:

  • https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/176?
  • http://www.sopsr.sk/web/?cl=20548
  • https://tech.sme.sk/c/20062775/ako-sa-netopiere-dokazu-zblizit-s-clovekom.html#ixzz610sPlyxm
  • https://www.dw.com/en/international-bat-night-helping-endangered-bats-matter/a-18679165
  • https://www.bbc.com/news/science-environment-28402710
  • https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190327080702.htm
  • https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/#134793
  • https://www.innolumis.com
  • https://pixabay.com/sk/

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com