Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

18. októbra 2019

LED reflektor FOX s atestom Ex už aj pre zónu 1 a 21

Vylepšený LED reflektor do výbušného prostrediaLED reflektor FOX

V mnohých výrobných prevádzkach sa vyskytuje prostredie, ktoré označujeme ako prostredie s rizikom výbuchu. V takomto prostredí môže dôjsť k úniku pár alebo plynov, ktoré v určitej koncentrácii so vzduchom tvoria výbušnú zmes.

Doteraz boli LED reflektory FOX vhodné do zóny 2 (malé riziko vzniku výbušnej atmosféry), odteraz môžu byť LED reflektory použité aj do:

  • zóny 1 (plynová zóna) –  do priestoru, v ktorom môže vzniknúť výbušná plynná atmosféra za normálnej prevádzky,
  • zóny 21 (prašná zóna) – do priestoru, v ktorom môže výbušná atmosféra tvorená oblakom zvíreného horľavého prachu vo vzduchu vznikať príležitostne v normálnej prevádzke.

LED reflektor FOX je teda určený do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu skupiny II, kategórie 2 (zóna 1, 21).

Prečítajte si: Ako čítať označovanie na výrobkoch určených do výbušného prostredia

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com