Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

28. októbra 2020

Terapia svetlom pre pacientov trpiacich bipolárnou poruchou

Cirkadiánne osvetlenie pomáha pacientom s bipolárnou poruchou

Cirkadiánne osvetlenie, tiež známe ako osvetlenie zamerané na človeka (z angl. human-centric lighting), je rozvíjajúcou sa oblasťou využívanou najmä v komerčnom prostredí, no čoraz viac sa využíva aj v zdravotníckych zariadeniach. Psychiatrická nemocnica v Nórsku, ktorá nainštalovala spektrálne nastaviteľné osvetlenie pre pacientov trpiacich bipolárnou poruchou, hlási pozitívne výsledky – kratší pobyt pacientov v tomto zariadení, zlepšenie ich spánku, pozitívnejšie sebahodnotenie a znižovanie množstva užívaných liekov.

Terapia svetlom

Bipolárna afektívna porucha je závažné duševné ochorenie charakteristické výraznými výkyvmi nálad, myslenia a správania. Vyskytujú sa obdobia striedania depresie alebo mánie.
www.pexels.com

Psychiatrická nemocnica Valen Hospital ležiaca na západnom pobreží Nórska začala v marci 2019 využívať miestnosť na terapiu svetlom. Tento krok iniciovala hlavná lekárka oddelenia Tone Elise Gjøtterud Henriksenová, ako výsledok jej doterajších výskumov. Nastaviteľný systém osvetlenia môže napríklad odstrániť modré farebné spektrum, čo Henriksenová v minulých štúdiách preukázala ako nástroj na zníženie mánie a zlepšenie spánku, pokiaľ sa aplikuje večer.

Pacienti s bipolárnou poruchou sú obzvlášť citliví na svetlo a striedanie svetla a tmy má synchronizačný účinok na ich cirkadiánny rytmus. Cirkadiánne osvetlenie umožňuje lekárom a psychiatrom vyladiť osvetlenie takým spôsobom, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám pacientov, čím prispieva k ich liečbe. „U pacientov, ktorí využívali miestnosť na terapiu svetlom (tzv. light therapy), sme spozorovali kratší pobyt v nemocnici. Pacienti sú spravidla hospitalizovaní o jeden až dva dni menej, ako je priemerný pobyt strávený v nemocnici,“ uviedla Henriksenová.

Henriksenová ďalej dodáva, že terapiu svetlom ponúkajú ako alternatívu alebo ako doplnok liečby všetkým depresívnym pacientom.

Cirkadiánne osvetlenie už aj v izbách pacientov

Po úspechu terapeutickej miestnosti nemocnica nainštalovala cirkadiánne osvetlenie aj do izieb pacientov a do spoločných priestorov vrátane chodieb. Systém dodáva svetlo počas celého deň, čo napodobňuje vlnové dĺžky poskytované slnkom.

Terapeutická miestnosť v nemocnici Valen Hospital

(Na obrázku Dr. Henriksenová v terapeutickej miestnosti v nemocnici Valen Hospital.) 

U pacientov sa v období mánie vyskytujú príznaky zvýšenej náladovosti, podráždenosti, porúch spánku a zmien myšlienok a vnímania. Pacienti s bipolárnou poruchou majú najvyššiu mieru samovrážd zo všetkých pacientov s psychickými poruchami. Liečba manických epizód má preto veľký klinický význam.

Všetci pacienti majú spoločné to, že v noci by mali mať tmu a cez deň dostatočné svetlo. Ale koľko svetla a tmy, to presne závisí od fázy, v ktorej sa nachádzajú. V mánickej fáze pacienti potrebujú počas dňa menej hodín svetla a viac tmy, zatiaľ čo pacienti v depresívnej fáze potrebujú svetla viac.

Osvetlenie namiesto liekov?

Spätná väzba pacientov bola podľa Henriksenovej dobrá. Pacienti nielenže hlásili, že sa cítia lepšie, ale pozitívne vnímajú to, že sa pri zlepšovaní svojho zdravotného stavu nespoliehajú iba na lieky.

Henriksenová je optimistická v tom, že terapia svetlom môže do istej miery nahradiť lieky. „Kombinácia osvetlenia a medicíny je dobrá a zdá sa, že potreba zásahu medicíny je menšia, keď pri liečbe používame cyklus striedania svetla a tmy,“ poznamenala. „Môžeme tak znížiť veľké dávky liekov, ktoré pacienti užívajú. Je to dobré, pretože lieky, ktoré pacienti užívajú, majú veľa vedľajších účinkov, ktoré môžu mať nepriaznivé následky na celkové zdravie pacientov.“

Tone Elise Gjøtterud Henriksenová sa výskumu terapie tmou (dark therapy) a terapie svetlom (light therapy) pre bipolárnych pacientov venuje od roku 2015 a je expertom v tejto oblasti.

Zdroje: 

  • https://www.ledsmagazine.com/lighting-health-wellbeing/article/14182748/light-therapy-boosts-bipolar-patient-wellbeing-in-norway
  • https://www.mdedge.com/psychiatry/article/208700/bipolar-disorder/virtual-dark-therapy-tames-manic-episodes

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com