Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

16. januára 2020

Stanú sa LED trubice minulosťou?

„Dosvietilo“ už LED trubiciam?

Od svojho uvedenia na trh prešli LED trubice výraznou zmenou, hlavne v dosahovaní vyššieho merného výkonu, možnosti pripojenia na rôzne typy konvenčných svietidiel, odstránení problémov s blikaním, ponuke rôznych optík a podobne. Používateľ LED trubíc by mal za rozumnú cenu dosiahnuť nemalé úspory energie a dlhšiu životnosť v porovnaní s lineárnymi žiarivkami. Je to však naozaj pravda?

LED trubice

Pre mnohých je výhodou LED trubíc zdanlivo jednoduchá náhrada za lineárne žiarivky.

Kto nakupuje lacno, nakupuje dvakrát

Rovnako ako u iných svietidiel, aj LED trubice sa značne líšia, pokiaľ ide o kvalitu použitých komponentov, dizajn výrobku, ako aj výrobný proces samotný. V čom vidíme hlavné nevýhody LED trubíc?

1. ŽIVOTNOSŤ

Pri lacnejších LED trubiciach sa stále stretávame s nižšou životnosťou, ako udáva výrobca. Životnosť je výrazne závislá od prevádzkovej teploty a dobe prevádzky. Problém z pohľadu životnosti LED trubice nastáva, pokiaľ ju uzavrieme difúzorom (krytom). Čo sa vtedy stane? LED zdroj v prvom rade potrebuje odvod tepla. Pokiaľ ho uzavrieme do priestoru konvenčného svietidla, ktoré na tento zdroj nie je uspôsobené, nastane kumulovanie a zvyšovanie teploty. V kombinácii s vyššou teplotou okolia sa u LED zdroja pri vysokej teplote začne výrazným spôsobom urýchľovať starnutie, nastáva pokles svetelného toku, postupne začnú odchádzať LED čipy a výmena LED trubice je nevyhnutná.

2. VYSOKÁ PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

Vo všeobecnosti platí, že s rastúcou teplotou sa prevádzková životnosť elektronických komponentov zníži na polovicu pri každom 10-stupňovom zvýšení prevádzkovej teploty. Pokiaľ budeme mať chladnú miestnosť, životnosť môže byť zachovaná alebo sa dokonca zvýši. V prípade vyšších prevádzkových teplôt (štandardne vyšších ako 25° C) je to naopak. Ak je svietidlo upevnené vysoko na strope, kde je vzduch kvôli stratifikácii 10 °C nad izbovou teplotou, LED trubice majú takmer rovnakú životnosť ako konvenčné žiarivky. V praxi to znamená, že životnosť LED trubice už nie je podľa uvádzaných technických údajov 40 000 hodín, ale 20 000 hodín. 

3. VYŽAROVACIA KRIVKA SVIETIDLA

Svietidlo s lineárnymi žiarivkami štandardne obsahuje odrazové prvky, aby sa svetlo dostalo do požadovaného smeru. LED trubica má však úplne iné vyžarovanie a v kombinácii s odrazovými prvkami, ktoré nie sú preň dimenzované, môže spôsobiť nežiadúce odrazy a oslnenie užívateľov.

Krivka vyžarovania T8   Krivka vyžarovania LED trubica

Na obrázkoch spektrálnych charakteristík je vidieť, aký veľký vplyv má použitie rozdielneho svetelného zdroja (T8 vpravo a LED trubica vľavo) v rovnakom svietidle.

4. ZÁRUKA A BEZPEČNOSTNÉ NORMY 

Staré svietidlá môžu byť vybavené niektorým z rôznych typov elektronických predradníkov a LED trubica nemusí byť nevyhnutne kompatibilná s predradníkmi v starom svietidle. Na fungovanie LED trubice v pôvodnom svietidle je potrebné zvyčajne vymeniť predradník, prípadne odstrániť štartér. Takýto zásah spôsobí stratu záruky svietidla a dôležitá je aj otázka zodpovednosti v prípade možného zlyhania predradníka alebo trubice LED – kto je zodpovedný za zlyhanie po výmene trubice?

Alternatíva v podobe svietidiel s integrovanými LED čipmi

Hlavné výhody:

  • ekologické riešenie – v LED svietidlách je možné vykonať výmenu svetelného zdroja, ak už napájací zdroj nefunguje, možno ho ľahko vymeniť bez toho, aby ste museli vymieňať celé svietidlo, vymieňajú sa len moduly/predradníky
  • úspornejšie riešenie – výroba dostatočného množstva svetla výrazne energeticky efektívnejším spôsobom = nižšia spotreba a vyššia svietivosť (účinnosť pri niektorých LED svietidlách až do 188 lm/W)
  • k dispozícii sú riadiace technológie, ktoré optimalizujú energetickú účinnosť a svetelný výkon je možné regulovať – v mnohých oblastiach s vysokými energetickými nákladmi, ako napríklad výrobné alebo skladové haly, môže dôjsť k návratnosti investícií a významnému znižovaniu nákladov na energiu
  • v porovnaní s LED trubicami produkujú neporovnateľne menej tepla a viac svetla – oveľa účinnejšia premena elektrickej energie vstupujúcej do LED zdroja na viditeľné svetlo po odvedení tepla zadnou stranou LED, čím LED zdroje generujú len veľmi málo tepla do miestnosti, kde sa nachádzajú 
  • minimálne prevádzkové náklady – uľahčujú Váš život vďaka menšej údržbe – ak máte prevádzku s vysokými stropmi, pri každej výmene žiarovky, trubice alebo oprave svietidla je potrebné zabezpečiť plošinu, s čím sú spojené ďalšie výdavky

Vymeniteľný lineárny LED modul vo svietidle LENA Eco

Vymeniteľný lineárny LED modul vo svietidle LENA Eco

Vhodným parametrom pri porovnávaní svietidiel je merný výkon. Z neho zistíme, koľko lumenov dokáže svetelný zdroj premeniť z jedného watu dodanej elektrickej energie. Tento parameter je pri LED zdrojoch kľúčovým, pretože účinnosť a šetrenie energie je rozhodujúcim faktorom hlavne pre spotrebiteľa.

Tabuľka ekvivalentných náhrad

Osadenie svietidla
lineárnou žiarivkou T8
Svetelný tok zdrojov T8
/svetelný tok zo svietidla (lm)
Ponúknuté riešenie  Svetelný tok LED modulu
/
svetelný tok zo svietidla (lm)
Merný výkon (lm/W)
1 x 18 W 1 350/1 108 LENA ECO 60 cm 10 W 1 300/1 260 126
1 x 36 W 3 350/2 750 LENA ECO 120 cm 22 W 3 200/2 860 130
1 x 58 W 5 200/4 268 LENA ECO 150 cm 37 W 5 500/4 940 134
2 x 18 W 2 700/1 981 LENA ECO 120 cm 15 W 2 200/1 950 130
2 x 36 W 6 700/4 916 LENA ECO 120 cm 43 W 6 400/5 650 131
2 x 58 W 10 400/7 631 LENA ECO 150 cm 54 W 8 000/7 090* 131

 * Keďže svetelný tok svietidla LENA ECO 150 cm 54 W je nižší ako svetelný tok svietidla s lineárnymi žiarivkami T8 2 x 58 W, rozhodli sme sa, že porovnáme ich výslednú osvetlenosť (lx) vo výpočtovom programe DiaLUX. 

                Lineárne žiarivkové svietidlo 2 x 58W      LED lineárne svietidlo LENA ECO 54W

Svetelno-technický návrh osvetlenia miestnosti svietidlom s lineárnou žiarivkou T8 2 x 58 W (obrázok vľavo) a LED lineárnym svietidlom LENA ECO 150 cm 54 W (obrázok vpravo). 

Svietidlo Em (lx) Emin / Em (lx) Krivka vyžarovania
Svietidlo s lineárnou žiarivkou T8 2 x 58 W 317 0,621

Krivka vyžarovania lineárneho žiarivkového svietidla

LED lineárne svietidlo LENA ECO 150 cm 54 W 306 0,612

Krivka vyžarovania LED svietidla

Z porovnania osvetleností (lx) môžeme tvrdiť, že svietidlo LENA ECO 150 cm 54 W 840 je vhodnou náhradou svietidla s lineárnymi žiarivkami 2×58 W 840. Vypočítaná osvetlenosť je iba o približne 3,5% nižšia. Dopomáha tomu najmä užšia krivka vyžarovania LED zdroja.              

Záver

Osvetlenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a takmer každý aspekt našej každodennej prevádzky potrebuje svetlo. Prechod na LED osvetlenie s integrovanými čipmi Vám môže ušetriť náklady na energiu a viesť k tomu, že nebudete musieť vymieňať alebo opravovať svietidlá celé roky. Problematike životnosti a opraviteľnosti výrobkov sa venuje aj smernica EÚ o ekodizajne. Po nadobudnutí jej účinnosti v roku 2021 sa musia označiť všetky svietidlá, v ktorých nie je možné vymeniť zdroj svetla.  

Ak zvažujete výmenu osvetlenia alebo plánujete osvetliť nový priestor, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme s výberom správnych svietidiel a vypracujeme svetelno-technický prepočet na mieru.

Zdroje:

  • DUBNIČKA Roman a kol.,2013, Comparative measurements of photometric properties of luminaires with LED technology
  • https://valtavalo.fi/blogikirjoitukset/valtavalos-flicker-free-g4-led-tube-was-a-success-in-an-international-led-tube-comparison/?lang=en 
  • https://luxreview.com/article/2018/04/will-eu-bring-back-lamp-and-luminaires-

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com