Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

4. júna 2015

Príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia pre obce

Zbavte sa zastaralého osvetlenia s podporou EÚ fondov

Obce majú možnosť získať financie na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Výzva sa týka rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v mestách a obciach (okrem Bratislavského kraja).

Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie úspor energie.

Ulice osvetlené svietidlami Nicole-LED

Ako postupovať?

Pred predložením žiadosti je potrebné vypracovať audit aktuálneho stavu osvetlenia s navrhovaným riešením. Súčasťou auditu by mal byť aj svetlo-technický návrh overený energetickým audítorom, príp. autorizovaným stavebným inžinierom. Následne je potrebné vyhlásiť verejné obstáravanie na predmet výzvy. Po týchto krokoch je možné podať žiadosť o príspevok.

Hodnota projektu a financovanie:

Pomoc sa vzťahuje na projekty v hodnote od 10 000 EUR do 750 000 EUR, pričom spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 5 %.

Výzva zahŕňa nasledovné:

  1. Výmenu pôvodných svietidiel za nové, technicky vyspelejšie a energeticky menej náročné,
  2. doplnenie nových svietidiel na už vybudované svetelné body,
  3. technickú obnovu pôvodných, alebo inštaláciu nových elektrorozvádzačov v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
  4. úpravu/inštaláciu riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
  5. výmenu a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
  6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu: a.) svetelnotechnická štúdia, b.) svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

Ulice osvetlené svietidlami Nicole-LEDUlice osvetlené svietidlami Nicole-LED

Termín na podávanie žiadostí: do 30.09.2015

Potrebné informácie a dokumenty nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR

Potrebujete poradiť? Kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com