Kontakty


Kontaktujte nás

FREYA Slovakia s. r. o. 
Bánovská 134, 913 21 Trenčianska Turná
Slovenská republika

E-mail: led@freyaled.com
Tel: (+421) 32 286 14 84

Katarína Bečárová, administratíva a logistika

Mobil(+421) 948 773 885

Tomáš Krúžek, obchod a projekty

Mobil: (+421) 910 270 599

Michal Chochlík, konateľ

Mobil: (+421) 904 404 016

Fakturačné údaje a bankové spojenie

IČO: 45 399 816, DIČ2022961655, IČ-DPH: SK2022961655

Číslo účtu: 4016563164/7500
IBAN: SK6975000000004016563164
BIC: CEKOSKBX 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 22565/R.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×