Kontaktujte nás


FREYA Slovakia s. r. o. 
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Slovenská republika

E-mail: led@freyaled.com
Tel: (+421) 32 286 14 84

Fakturačné údaje a bankové spojenie

sídlo spoločnosti / fakturačná adresa: Trenčianska Turná 134, 913 21

IČO: 45 399 816, DIČ2022961655, IČ-DPH: SK2022961655

Číslo účtu: 4016563164/7500
IBAN: SK6975000000004016563164
BIC: CEKOSKBX 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 22565/R.

Kontaktné osoby

Tomáš Krúžek

Tomáš Krúžek

obchod a projekty
Tel: (+421) 910 270 599
Katarína Bečárová

Katarína Bečárová

logistika
Tel: (+421) 948 773 885
Andrej Bečár

Andrej Bečár

administratíva
Tel: (+421) 940 628 638
Michal Chochlík

Michal Chochlík

konateľ
Tel: (+421) 904 404 016
Lucia Chochlíková

Lucia Chochlíková

konateľ
  

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×