Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

11. marca 2019

Prípadová štúdia – LED osvetlenie výrobnej haly v Partizánskom

Pôvodné riešenie osvetlenia

Pôvodné osvetlenie výrobnej haly s rozmerom 96 × 60 m pozostávalo z 10 radov po 32 ks (spolu 320 ks) žiariviek T5 s príkonom 126 W bez riadenia intenzity osvetlenia. Spotreba elektrickej energie tejto sústavy bola približne 227 405 kWh ročne.

Pri cene 0,1 eur/kWh mal zákazník ročné náklady na energiu 22 740,48 eur.

Nové riešenie osvetlenia

Požiadavka zákazníka bola, aby konštrukčné riešenie umožňovalo činnosť zariadenia aj v nepretržitej prevádzke a požadovaná úroveň osvetlenia v celej hale bola 300 Lx. Ako náhradu za žiarivky T5 sme zákazníkovi ponúkli úsporné riešenie v podobe 318 ks LED lineárneho svietidla LENA 49 W s DALI zbernicou.

LED lineárne svietidlo LENA

Následný prepočet v programe ukázal rozptýlenie svetla v priestore, aj s príslušnými hodnotami osvetlenia v luxoch.

Prepočet v programe

Dosiahnuté úspory

Pri riešení bola dosiahnutá dodatočná úspora nákladov na energie naprogramovaním stmievania a vypínania svietidiel počas neprítomnosti. Príspevok k úspore, ktorú prinesie riadenie osvetlenia, predstavuje 30 %.

Ročne na osvetlenie výrobnej haly zákazník po novom spotrebuje cca 61 518 kWh. Pri cene 0,1 eur/kWh má ročné náklady na energiu 6 151,77 eur.

Predpokladaná úspora dosiahnutá na spotrebe energie teda predstavuje 16 588,71 eur ročne, pričom návratnosť počiatočnej investície je 4,3 roka.

Životnosť LED lineárnych svietidiel LENA je 100 000 hodín (L80B50), čo v prípade konkrétneho zákazníka predstavuje 17,7 roka. Celková predpokladaná úspora počas životnosti svietidiel teda môže dosiahnuť viac než 398 128,95 eur.

Celková úspora CO2 za obdobie životnosti svietidiel predstavuje až 1 764,8 ton.

Osvetlenie priemyselnej haly v Partizánskom

POROVNANIE PÔVODNÉHO RIEŠENIA S NOVÝM

Pôvodné riešenie Nové riešenie
Celkový príkon svietidla 126 W 34,3 W*
Počet svietidiel 320 ks 318 ks
Príkon všetkých svietidiel 40 320 W 15 582 W
Ročné náklady na energiu 22 740,48 EUR 6 151,77 EUR
Dosiahnutá úspora za rok 16 588,71 EUR

* Celkový príkon bol zo 49 W znížený na 70 % v dôsledku stmievania, čo predstavuje hodnotu 34,3 W.

RIEŠENIE NA KĽÚČ

Projekt sme realizovali „na kľúč“ spolu s ostatnými službami ako:

  • posúdenie aktuálneho stavu osvetlenia,
  • návrh nového osvetlenia, riadenia a rozmiestnenia senzorov,
  • prepočet návratnosti navrhnutého riešenia,
  • montáž a zapojenie svietidiel,
  • revízia a vypracovanie projektu,
  • porealizačné meranie intenzity osvetlenia.

OSTATNÉ REALIZÁCIE S VYUŽITÍM NAŠICH LED LINEÁRNYCH SVIETIDIEL

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com