Prípadová štúdia – LED osvetlenie výrobnej haly v PartizánskomPôvodné riešenie osvetlenia

Pôvodné osvetlenie výrobnej haly o rozmere 96 x 60 m pozostávalo z 10 radov po 32 ks (spolu 320 ks) žiariviek T5 s príkonom 126 W bez riadenia intenzity osvetlenia. Spotreba elektrickej energie tejto sústavy bola približne 227 405 kWh ročne.

Pri cene 0,100 eur/kWh mal zákazník ročné náklady za energiu 22 740,48 euro.

Nové riešenie osvetlenia

Požiadavka zákazníka bola, aby konštrukčné riešenie umožňovalo činnosť zariadenia aj v nepretržitej prevádzke, a požadovaná úroveň osvetlenia v celej hale bola 300 Lx. Ako náhradu za žiarivky T5 sme zákazníkovi ponúkli úsporné riešenie v podobe 318 ks LED lineárneho svietidla LENA 49 W s DALI zbernicou.

LED lineárne svietidlo LENA

Následný prepočet v programe ukázal rozptýlenie svetla v priestore, aj s príslušnými hodnotami osvetlenia v luxoch.

Prepočet v programe

Dosiahnuté úspory

Pri riešení bola dosiahnutá dodatočná úspora nákladov na energie naprogramovaním stmievania a vypínania svietidiel počas neprítomnosti. Príspevok k úspore, ktorú prinesie riadenie osvetlenia, predstavuje 30%.

Ročne na osvetlenie výrobnej haly zákazník spotrebuje cca 61 518 kWh. Pri cene 0,100 eur/kWh má ročné náklady na energiu – 6 151,77 eur. Predpokladaná úspora dosiahnutá na spotrebe energie teda predstavuje 16 588,71 eur ročne, pričom návratnosť počiatočnej investície je 4,3 roka.

Celková predpokladaná úspora počas záručnej doby svietidiel predstavuje 88 071,70 eur.

Životnosť LED lineárnych svietidiel LENA je 100 000 hodín (L80B50), čo v prípade konkrétneho zákazníka predstavuje 17,7 roka. Celková predpokladaná úspora počas životnosti svietidiel teda môže dosiahnuť viac než 398 128,95 eur.

Celková úspora CO2 za obdobie životnosti svietidiel predstavuje až 1 764,8 ton.

POROVNANIE PÔVODNÉHO RIEŠENIA S NOVÝM

  Pôvodné riešenie Nové riešenie
Celkový príkon svietidla 126 W 34,3 W*
Počet svietidiel 320 ks 318 ks
Príkon všetkých svietidiel 40 320 W 15 582 W
Ročné náklady na energiu 22 740,48 EUR 6 151,77 EUR
Dosiahnutá úspora za rok –  16 588,71 EUR

* celkový príkon bol zo 49 W znížený na 70% v dôsledku stmievania, čo predstavuje hodnotu 34,3 W

REFERENČNÉ PROJEKTY S VYUŽITÍM NAŠICH LED LINEÁRNYCH SVIETIDIEL

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×