Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

11. februára 2015

Prípadová štúdia – LED osvetlenie predajne

Pôvodné riešenie osvetlenia

Zákazník využíval na osvetlenie svojej predajne 34 ks kazetových svietidiel 4×18 W. Svietidlo obsahovalo 4 trubice, spoločne s príkonom 100 W. Príkon činil spolu 3 400 W (34 ks × 100 W).

Trubicové svietidlo do kazetového stropu 60x60

Počas roka svietil zákazník priemerne 5 dní v týždni, 11 hodín denne. Ročne na osvetlenie predajne spotreboval cca 9 724 kWh (5 dní × 11 hodín × 52 týždňov × 3 400 W/1 000).

Pri cene 0,2 eura/kWh mal zákazník nasledovné ročné náklady:

  • náklady na energiu – 1 944,8 eura
  • náklady na údržbu – 50 eur
  • celkové náklady – 1 994,8 eura

Nové riešenie osvetlenia

LED panel 60x60 cmLED panel 60x60 zozadu

Ako náhradu za 34 kazetových svietidiel sme zákazníkovi ponúkli úsporné riešenie v podobe 16 ks LED panelov 60 × 60 cm s príkonom 40 W umiestnených do kazetového stropu. Príkon činí spolu 640 W (16 ks × 40 W).

Ročne na osvetlenie predajne zákazník spotrebuje cca 1 830,4 kWh (5 dní × 11 hodín × 52 týždňov × 640 W/1 000).

Pri cene 0,2 eura/kWh má zákazník nasledovné ročné náklady:

  • náklady na energiu – 366,08 eura
  • náklady na údržbu – 0 eur
  • celkové náklady – 366,08 eura

Dosiahnuté úspory

Návratnosť investície je 0,8 roka.

Úspora dosiahnutá na spotrebe energie činí 1 578,72 eura/ročne.

Úspora nákladov na údržbu je 50 eur/ročne (LED riešenie je úplne bezúdržbové a má životnosť viac ako 50 000 hodín). Celková ročná úspora je 1 628,8 eura.

Celková úspora za obdobie životnosti LED svietidla (cca 17 rokov) je viac než 35 000 eur. Celková úspora CO2 za obdobie životnosti svietidla je 82,8 ton.

Porovnanie pôvodného riešenia s novým

  Pôvodné riešenie Nové riešenie
Celkový príkon svietidla 100 W 40 W
Počet svietidiel 34 ks 16 ks
Príkon všetkých svietidiel 3 400 W 640 W
Ročné náklady na energiu 1 944,80 eura 366,08 eura
Ročné náklady na údržbu 50 eur 0 eur
Dosiahnutá úspora za rok 1628,80 eura

Referenčné projekty s využitím našich LED panelov

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com