Prípadová štúdia - LED osvetlenie dielnePôvodné riešenie osvetlenia

Zákazník využíval na osvetlenie dielne 5 ks priemyslených svietidiel so sodíkovými výbojkami 400 W. Po zarátaní predradníkov bol celkový príkon každého svietidla 460 W. 

Spolu teda 5 x 460 W = 2 300 W.

Svietil 5 dní v týždni po 8 hodín. V priebehu roka teda spolu na osvetlenie dielne spotreboval 5 x 8 x 52 x 2300 = 4 784 kWh.

Pri cene 0.14 euro/kWh predstavovali náklady na energiu na osvetlenie dielne za celý rok 670 eur

Nové riešenie osvetlenia

Pre zlepšenie kvality osvetlenia, vrátane zvýšeného svetelného toku a lepšej rovnomernosti osvetlenia sme využili o jedno svietidlo naviac. Spolu sa teda použilo 6 ks LED priemyselných svietidiel, každé s príkonom 100 W. Osvetlenie celej dielne spotrebuje 600 W. 

Priemyselné LED svietidlo

Spolu teda tvoria ročné náklady na energiu 5 x 8 x 52 x 600 x 0.14 = 175 eur. Úspora dosiahnutá na spotrebe energie pri novom riešení je 495 eur/rok.

Do úvahy je potrebné započítať aj náklady na údržbu svietidiel. Pri pôvodnom riešení boli ako zdroj svetla použité sodíkové výbojky s približnou dobou životnosti 12 000 hodín. LED riešenie je úplne bezúdržbové so životnosťou viac ako 50 000 hodín, úspora na údržbe za rok je približne 30 eur (cena výbojky a cena práce).

Celkové úspory na osvetlení

Celková úspora na osvetlení ročne je v tomto prípade až 525 eur. Keďže životnosť LED svietidiel v našom prípade je až 25 rokov, celkové úspory na osvetlení dielne dosiahnu viac ako 13 000 eur.

Porovnanie pôvodného riešenia osvetlenia s novým

 Pôvodné riešenieNové riešenie
Celkový príkon svietidla 460 W 100 W
Počet svietidiel 5 ks 6 ks
Príkon všetkých svietidiel 2300 W 600 W
Ročné náklady na energiu 670 EUR 175 EUR
Ročné náklady na údržbu 30 EUR 0 EUR
Dosiahnutá úspora za rok - 525 EUR

Referenčné projekty s využitím priemyselného LED osvetlenia

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×