Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

20. októbra 2013

Náhrada neónovej trubice za LED trubicu

Návod na inštaláciu LED trubíc rady Y3

Prečítajte si: Stanú sa LED trubice minulosťou?

Klasické trubice, ktoré poznáme hlavne ako „neónky“, sú obľúbené v domácnostiach, ale aj v priemysle a kanceláriách. LED technológia prináša možnosti úspory aj v tomto smere v podobe úsporných LED trubíc. Hlavnými výhodami LED trubíc je hlavne ich dlhšia životnosť, nižšia spotreba energie, bezúdržbovosť a okamžitý štart bez blikania.

LED trubica sa na prvý pohľad nelíši od klasickej neónovej trubice. Ako je to však s jej montážou a náhradou klasickej trubice za LED? V súčasnosti je možné kúpiť svietidlá, ktoré sú určené špeciálne pre použitie s LED trubicou. Ak však máte staršie svietidlo a chcete nahradiť neónové trubice za LED trubice, postupujte podľa nášho návodu. Tento postup sa týka montáže LED trubíc typu Y3. V prípade, že potrebujete nainštalovať trubicu typu Y5, teda trubicu novšej rady, použite náš návod na inštaláciu LED trubíc rady Y5.

1. Odpojte svietidlo od zdroja energie a odstráňte klasickú trubicu

odpojenie od zdroja odstránenie neónovej trubice

2. Odpojte štartér a tlmivku (elektronický predradník)*

odpojenie štartéra schéma zapojenia tlmivky a štartéra

3. Upravte vnútorné usporiadanie vodičov a zapojte vodiče „L“ a „N“, ktoré boli pripojené k tlmivke

schéma zapojenia LED trubice

4. Nainštalujte LED trubicu a pripojte svietidlo k zdroju energie

inštalácia LED trubice zapojenie energie

 

*V svietidlách sa väčšinou nachádza predradník, ktorý sa stará o stabilizáciu napätia. V starších svietidlách sa nachádza tlmivka a štartér, ktorý štartuje žiarivkovú trubicu. Keďže LED trubice majú predradník zabudovaný priamo v sebe, pre svoje fungovanie nepotrebujú ďalší predradník v svietidle a ani štartér s tlmivkou.

Pri svietidlách, v ktorých sa nachádza tlmivka a štartér, je dôležité odpojiť hlavne štartér. Odporúča sa však odstrániť aj tlmivku, aby nedochádzalo k zbytočným stratám energie.

     Štartér         Tlmivka     Predradník
Štartér Tlmivka Predradník

 

Upozornenie: Uvedený návod je len informatívny. Pokiaľ nemáte potrebné skúsenosti a zručnosti, obráťte sa radšej na odborníka. Svietidlo po úprave nebude viac možné použiť s klasickou neónovou trubicou. Zásahom do svietidla sa stráca platnosť CE certifikácie.

Prečítajte si: Stanú sa LED trubice minulosťou?

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com