Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Dezinfekcia ultrafialovým žiarením sa využíva čoraz viac, v priemysle i v domácnostiach. Novým zdrojom UV žiarenia sa v poslednom desaťročí stali UV LED diódy – hlavne vďaka mnohým benefitom, ktoré ponúkajú v porovnaní s tradičnými ortuťovými výbojkami.

Projekt UNIQUE sa zameriava na vývoj UV LED diód, ktorých primárnym cieľom je dezinfekcia vody a povrchov. UV LED čipy sa v súčasnosti už využívajú, čím je teda projekt UNIQUE unikátny? Subjekty zapojené do tohto projektu sa snažia, aby boli tieto diódy určené na hromadný trh – boli cenovo priaznivejšie, s dlhšou životnosťou a vyššou energetickou účinnosťou (predovšetkým vysoká nákladovosť UV LED diód je jedným z najväčších dôvodov ich doterajšieho nízkeho využitia).

Hlavné benefity nových UV LED (v porovnaní s ortuťovými výbojkami):

 • priaznivá cena
 • dlhá životnosť
 • nízka spotreba energie
 • malé rozmery diód (flexibilita pri návrhu dizajnu lampy)
 • rýchly nábeh na plný výkon
 • bez obsahu ortuti

UV LED lampy odstraňujú baktérie bez využitia akýchkoľvek chemikálií. Stávajú sa cenovo dostupnejšie pre širokú verejnosť prevažne v oblastiach dezinfekcie vody, vzduchu a povrchov (vrátane čistenia potravinových obalov), fototerapie a UV vytvrdzovania. Kritika súčasných hojne využívaných žiarivkových dezinfekčných systémov sa týka hlavne obsahu ortuti, vysokej nákladovosti a vysokej spotreby energie.

UV LED dezinfekcia – nitrid hliníka

Kryštál nitridu hliníka (AlN) tvorí základ UV LED.

Cieľom projektu UNIQUE je vyvinúť vysokovýkonné LED na priemyselné použitie. LED svetelné zdroje s vlnovými dĺžkami 260 až 280 nanometrov neobsahujú ortuť, ich základ tvorí nitrid hliníka (AlN). Na projekte sa od júla 2016 podieľa 5 spoločností a výskumných ústavov z oblasti Bavorska, ukončenie projektu je naplánované na jún 2019.

Proces vývoja UV LED diód:

 • návrh špeciálneho zariadenia na produkciu kryštálov nitridu hliníka (AIN) – tieto kryštály vo forme prachu vznikajú pri teplotách vyšších ako 2 000 °C
 • výroba AlN substrátov z AlN kryštálov
 • vývoj UVC LED čipu na základe AlN substrátov
 • tvorba permanentného vakuotesného obalu z anorganických UV stabilných materiálov – LED čipy potrebujú ochranu plynotesného obalu, ktorý ponúka konštantné vákuum a tým stabilnú atmosféru čipu
 • integrácia modulov UVC do nového systému dezinfekcie a vykonanie príslušných systémových testov

Vyvinutím malej, cenovo priaznivej a energeticky účinnej UV diódy s dlhou životnosťou a bez obsahu ortuti sa partneri projektu snažia získať silnú pozíciu na rastúcom trhu s UV LED diódami. Zároveň chcú využiť výsledky projektu na posilnenie Bavorska ako miesta pre podnikanie.

Zdroj

https://www.led-professional.com/business/reports/unique-project-for-developing-mass-market-uv-leds-for-disinfection

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com