Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Meranie osvetlenia

Poskytujeme pred a porealizačné meranie svetlotechnických parametrov certifikovaným prístrojom.

Výmene zastaraných svietidiel za nové predchádza meranie osvetlenia. Po rekonštrukcii osvetľovacej sústavy vykonávame opätovné meranie na posúdenie zmeny jednotlivých parametrov osvetlenia. V prípade záujmu dokážeme zabezpečiť aj certifikované meranie parametrov umelého, núdzového aj denného osvetlenia.

Zabezpečíme vám meranie súčasného stavu osvetlenia i stavu po rekonštrukcii osvetľovacej sústavy podľa platných svetelno-technických noriem.

Kontaktujte nás

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com