Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Príliš „modrého svetla“

National Lighting Bureau: Odporúčania Americkej zdravotníckej organizácie (The American Medical Association – AMA) týkajúce sa verejného osvetlenia sú založené na nesprávnom systéme merania.

Americká zdravotnícka organizácia vydala chybné odporúčania ohľadom produkcie „modrého svetla“ verejným osvetlením počas noci. Vytvorila ich na základe meraní, v ktorých však opomenula špecifický druh „modrého svetla“. Podľa hovorcov z National Lighting Bureau, zástupcovia verejnej dopravy spoločne s ďalšími odvetviami veria (bohužiaľ však mylne), že vďaka odporúčaniam AMA sa im podarí znížiť škodlivé vplyvy na ľudské zdravie a riziká nehôd spôsobených nesprávne zvoleným osvetlením. Avšak, práve „vďaka“ týmto vyhláseniam AMA je narušená verejná bezpečnosť na cestách a v uliciach miest – chodci a vodiči nie sú dostatočne viditeľní, osvetlenie je oslňujúce a často neposkytuje vizuálny komfort. Energetická účinnosť je taktiež v mnohých prípadoch nízka (náklady na energiu sú vyššie ako by mohli byť).

LED systémy vo verejnom osvetlení vyprodukujú príliš „modrého svetla“

Škodí „modré svetlo“?

Randy Reid (editor a vydavateľ v EdisonReport – jeden z najväčších portálov týkajúci sa noviniek v osvetľovacej technike) viedol na Annual Lighting Forum prednášku z názvom „Exteriérové osvetlenie a AMA“, v rámci ktorej vystúpili aj ďalší experti na osvetlenie. Spoločne poukázali na to, že množstvo „modrého svetla“, ktoré LED systémy vyprodukujú, je alarmujúce a zdraviu škodlivé. „Modré svetlo“ totiž ovplyvňuje cirkadiánne rytmy ľudí. Menia sa cykly bdelosti a spánku a postupom času sa vplyv tohto svetla negatívne odráža aj na ľudskom zdraví.

Keď odporúčania viac škodia ako pomáhajú

Základnou nezrovnalosťou v odporúčaniach je podľa expertov samotný fakt, že AMA nesprávne definovala „modré svetlo“. „Modré svetlo“ nie je homogénne, má rôzne zložky, ktoré je potrebné rozlišovať. AMA sa zamerala na meranie len jedného druhu „modrého svetla“, ostatné jeho zložky opomenula.

„Melanopické svetlo“ je špecifická zložka, ktorú produkujú zdroje svetla. Dokáže potlačiť tvorbu melatonínu (nedostatok tohto hormónu spôsobuje celkové oslabenie organizmu, nespavosť, poruchy metabolizmu). AMA však túto zložku nevzala do úvahy. Namiesto toho použila CCT (nazývanú tiež chromatičnosť, farebná teplota alebo náhradná teplota chromatickosti), aby indikovala, koľko „modrého svetla“ LED svietidlo vyžaruje. Avšak CCT nezahŕňa „melanopické svetlo“. Popisuje farbu svetla, ktorú vnímame vizuálne, meranú v kelvinoch. Často o nej hovoríme ako o „teplej bielej“, „studenej bielej“ atď. Rôzne LED svetelné zdroje vyžarujúce 3 000 K (odporúčaná farebná teplota AMA na exteriérové osvetlenie) však môžu produkovať odlišné množstvá „melanopického svetla“.

To, aká je konkrétna „dávka modrého svetla“, je ďalšou významnou premennou, ktorú ale AMA taktiež nedokázala správne určiť. Táto „dávka“ svetla je vyjadrením celkového množstva svetelnej energie, ktorá zasiahne oko. Závisí od intenzity svetla, spektrálneho zloženia, od trvania a dokonca aj od toho, kedy „dávku“ svetla dostaneme – napr. v noci alebo ráno. Nemožno jednoducho tvrdiť, že nakoľko je svetelný tok modrý alebo obsahuje modré vlnové dĺžky, je škodlivý. Je potrebné vedieť, kedy a v akej miere modré vlnové dĺžky zasiahnu oko. Ku príkladu, naše telá sú ráno naprogramované tak, že očakávajú vysokú hladinu určitých modrých svetelných dĺžok. Majú na nás priaznivý vplyv a napomáhajú nám „vyresetovať“ naše denné hodiny.

AMA odporúčala k osvetleniu ciest a ulíc 3 000 K. Podľa slov Randyho Reida zverejnenie správy AMA spôsobilo, že niektoré mestá pozastavili svoje programy na zmenu verejného osvetlenia, iné sa zas presunuli k 3 000 K odporúčaných AMA. „Zistili sme, že cestné osvetlenie s 4 100 K môže poskytovať až o 20 % lepšiu zrakovú ostrosť než 3 000 K.“

Odporúčania AMA bohužiaľ navrhovateľov verejného osvetlenia navádzajú zlým smerom a negatívne ovplyvňujú verejnú bezpečnosť a ľudské zdravie. Mali by byť pomocným prostriedkom, avšak nie sú.

Zdroj

https://www.led-professional.com/resources-1/led-reports-roadmaps/national-lighting-bureau-ama-lighting-recommendations-are-based-on-wrong-metric

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com