Splnili sme limity na recykláciu za rok 2013

Osvedčenie o splnení povinností pridruženého člena za rok 2013

Aj v minulom roku sme sa ako členovia združenia výrobcov a distribútorov svetelnej techniky spolupodieľali na zbere, zhodnotení a recyklácii odpadu z osvetľovacích zariadení.

Ako funguje systém recyklácie?

Súčasťou ceny za LED osvetlenie zakúpené od nás je aj recyklačný poplatok. V prípade svetelných zdrojov je vo výške 0,17 EUR bez DPH a pri svietidlách 0,40 EUR bez DPH. Ten naša spoločnosť odvedie v plnej výške do združenia EKOLAMP, ktoré zabezpečí zber starých a nefunkčných svetelných zdrojov a svietidiel, a postará sa o ich recykláciu.

Zberné nádoby na svetelné zdroje a svietidlá nájdete v zberných dvoroch, ale aj v mnohých predajniach a prevádzkach.

Osvedčenie o splnení povinností za r. 2013

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×