Príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia pre obce

Zbavte sa zastaralého osvetlenia s podporou EÚ fondov

Obce majú možnosť získať financie na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Výzva sa týka rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v mestách a obciach (okrem Bratislavského kraja).

Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie úspor energie.

Ulice osvetlené svietidlami Nicole-LED

Ako postupovať?

Pred predložením žiadosti je potrebné vypracovať audit aktuálneho stavu osvetlenia s navrhovaným riešením. Súčasťou auditu by mal byť aj svetlo-technický návrh overený energetickým audítorom, príp. autorizovaným stavebným inžinierom. Následne je potrebné vyhlásiť verejné obstáravanie na predmet výzvy. Po týchto krokoch je možné podať žiadosť o príspevok.

Hodnota projektu a financovanie:

Pomoc sa vzťahuje na projekty v hodnote od 10 000 EUR do 750 000 EUR, pričom spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 5 %.

Výzva zahŕňa nasledovné:

  1. Výmenu pôvodných svietidiel za nové, technicky vyspelejšie a energeticky menej náročné,
  2. doplnenie nových svietidiel na už vybudované svetelné body,
  3. technickú obnovu pôvodných, alebo inštaláciu nových elektrorozvádzačov v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
  4. úpravu/inštaláciu riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
  5. výmenu a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,
  6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu: a.) svetelnotechnická štúdia, b.) svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

Ulice osvetlené svietidlami Nicole-LEDUlice osvetlené svietidlami Nicole-LED

Termín na podávanie žiadostí: do 30.09.2015

Potrebné informácie a dokumenty nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR

Potrebujete poradiť? Kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a pri návrhu riešenia zohľadňujeme parametre osvetľovaných priestorov.

Máte otázku? ×