Články s tagem Kelvin


Modré světlo ve veřejném osvětlení

Příliš „modrého světla“ National Lighting Bureau: Doporučení Americké zdravotnické organizace (The American Medical Association – AMA) týkající se veřejného osvětlení jsou založeny na nesprávném systému měření. Americká zdravotnická organizace vydala chybná doporučení ohledně produkce „modré…

Vliv LED osvětlení na kvalitu mléka

Ovlivňuje osvětlení negativně kvalitu mléka? Matt Hayes, šéfredaktor a pracovník sociálních médií na Fakultě zemědělství a biologických věd a Alina Stelick, výzkumnice na Oddělení bromatologie v časopisu Cornell Chronicle zveřejnili článek o tom, jak vnímají spotřebitelé vliv LED osvětlení n…


Vypracujeme vám řešení na míru

Ke každému projektu přistupujeme individuálně a při návrhu řešení zohledňujeme parametry osvětlovaných prostorů.

Máte otázku? ×